Prepäťové ochrany KIWA

KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective Devices) všetkých štandardných kategórií nízkeho napätia. Všetky výrobky sú vyrábané modernými výrobnými postupmi s najvyšším stupňom kontroly kvality, čím sa dosahuje ich vysoká spoľahlivosť a bezpečnosť pri ich použití.

kiwa-baner

Prepäťové ochrany pre MaR

PREPÄŤOVÉ OCHRANY pre MaR

obr-pre-mar
  • Pre ochranu dátových vstupov zariadení v systémoch merania a regulácie, ktoré sú vo všeobecnosti značne citlivé na poškodenie prepätím, sú určené prepäťové ochrany typu DM (pre meranie a reguláciu) a DN ( napájacie).
  • Tieto prepäťové ochrany sú charakteristické:
    - vysokou zvodovou schopnosťou až 20 kA(8/20) podľa typu, - vysokou účinnosťou potlačenia prepäťových javov, - jednoduchou inštaláciou, - dlhou životnosťou;
PDF katalógvytlačiť tento produkt

PREPÄŤOVÉ OCHRANY pre MaR - DM-CCT-R

obr-dm-cct
  • Používa sa ako ochrana prístrojov pred prepätím, šíriacim sa cez dátové a komunikačné vedenia. Umožňuje ochranu pre dvojlinkové vedenie, alebo dve jednolinkové vedenia (symetrické alebo nesymetrické systémy). Obvyklé použitie je v oblasti merania, riadenia, digitálnych i analógových informačných prenosových zariadení.
  • Prepäťová ochrana je vytvorená ako dvojstupňový systém s postupnou redukciou prepätia na prípustné hodnoty. V prvom stupni sú použité výkonné bleskoistky, v druhom stupni rýchle obmedzujúce diódy. Správna funkcia vyžaduje pripojenie podľa tohto predpisu, s dodržaním pripojenia podľa značenia.
PDF katalógvytlačiť tento produkt

PREPÄŤOVÁ OCHRANA komunikačných liniek pre MaR - DM485-4DB25

obr-dm485
  • Prepäťová ochrana DM485-4DB25 je určená na ochranu elektronických zariadení používajúcich rozhranie RS-485 a RS-422. Je navrhnutá pre použitie v ochrannej bleskovej zóne ZBO 1 (vo vnútri stavebného objektu).
  • Ochranný účinok prepäťovej ochrany je zaistený kombináciou hrubej a jemnej prepäťovej ochrany. Hrubú ochranu zabezpečujú bleskoistky, jemnú ochranu zabezpečuje obvod s rýchlymi supresorovými diódami. Ochranný účinok pôsobí voči pozdĺžnemu aj priečnemu impulznému prepätiu (medzi vodičmi a zemou, medzi vodičmi navzájom).
  • Prepäťová ochrana je vybavená pripojovacími konektormi D-SUB25. Pripája sa priamo na vstupný konektor chráneného rozhrania, alebo sa ku konektoru pripojí krátkym prepojovacím káblom.
PDF katalógvytlačiť tento produkt
fga tvorba web stránok Trnava
TOPlist