Bimetalové dierovače

Bimetalové dierovacie frézy s premenným ozubením

Umožňuje ľahký vývrt s minimálnym odpadom. Frézy sú použiteľné na rôzne materiály (oceľový plech, liatina mosadz, hliník, sklenené vlákno, drevo, umelá hmota).

speed punch

Umožňuje ľahký vývrt s minimálnym odpadom. Frézy sú použiteľné na rôzne materiály (oceľový plech, liatina mosadz, hliník, sklenené vlákno, drevo, umelá hmota).
Optimálne tvarovanie a geometrie britov umožňuje jednoduché a rýchle rezenie. Frézy sú k dostaniu v rôznych veľkostiach, strediaci vrták je vymeniteľný.
Špeciálne upravené dno redukuje chvenie a tým zvyšuje akosť vývrtov.

Katalóg PDF Bimetalové dierovacie frézy
Stiahnúť 143 kB

Tabuľka Bimetalové dierovače

Obj.číslo sady Popis sady Váha - kg
830 Dierovacie frézy Kit for 1/2” do 2” veľkosť trubky 1.2
834 Dierovacie frézy Kit for 2-1/2” do 4” veľkosť trubky 2.8
835 Dierovacie frézy Kit for 1/2” do 4” veľkosť trubky 3.5
889 Inšatalatérske diery - frézy Kit – 3/4” až do 2-1/4” veľkosť trubky 1.0
890 Priemyselná údržbová diera - frézy Kit – 3/4” do 4.4 veľkosť trubky 4.4
891 Elektrikárska/Inštalatérska diera - frézy Kit - 3/4” do 2-1/2” veľkosť trubky 1.6

MÁTE ZÁUJEM O BIMETALOVÉ DIEROVAČE?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia