PROTEC

modulárne prístroje na DIN lyštu

ističe, prúdové chrániče, relé, spínacie hodiny a iné

mas baner

ističe, prúdové chrániče, stýkače a všetko potrebné príslušenstvo

Katalóg PDF katalóg Omnium Electric (obsahuje sériu PROTEC 4-42)
Otvoriť 23,6 MB

Ističe

OPS: Ističe (6kA, 1-63A) - katalóg strana 12

OPF: Ističe 1P+N, (6kA, 1-32A) - katalóg strana 13

OPT: Ističe (10kA, 1-63A) - katalóg strana 13

OPT: Ističe (10kA, 80-125A) - katalóg strana 13

OPK: Ističe (15kA, 20-125A) - katalóg strana 14

OPT: Ističe (DC, 10kA, 10-63A) - katalóg strana 14

Prúdové chrániče

OPR: (10kA, 25-63A), typ A, 30mA, 100mA, 300mA, 1P+N, 3P+N - katalóg strana 17

OPQ: (10kA, 40-63A), s opätovným spínaním, typ: A, AC, 30mA, 300mA, 2P, 4P- katalóg strana 18

OPRB: (10kA, 16-63A), typ B (AC/DC) - katalóg strana 19

Ostatné prístroje

OPC: modulárne stykače 20 až 100 A, 2P, 3P, 4P - strana v katalógu 24

OPP: zvodiče prepätia, trieda II, 1, 1+1, 2, 3, 3+1, 4, 10kA - strana v katalógu 26

OPATS: automatický prepínač sietí, strana v katalógu 20-23

OPHQ1-P, OPHQ3-P, OPHD2-P - spínacie hodiny - strana v katalógu 28

OPHSC1D - automatický časový spínač strana v katalógu 29

OPHSFT (1 funkcia), OPHMF (multifunkčné) - časové relé - strana v katalógu 30

OPIR impulzné relé - strana v katalógu 33

OPVR - 3-fázové napäťové relé - strana v katalógu 35

OPEM2 - Jednofázový dvojvodičový elektromer strana v katalógu 37

OPEM4 - Trojfázový štvorvodičový elektromer - strana v katalógu 38

OPU - poistkový odpojovač - strana v katalógu 39

OPL - modulárna signálka - katalóg strana 40

MÁTE ZÁUJEM O PROTEC PRÍSTROJE?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia