PO I

PO I - prepäťové ochrany typu 1 + typu 2 + typu 3 (B+C+D)

Slúžia na vyrovnávanie potenciálov pri údere blesku a inštalujú sa na vstup vedenia do objektu v hlavnom rozvádzači. Obsahujú vymeniteľnú varistorovú vložku a vyrábajú sa vo vyhotovení s diaľkovou signalizáciou alebo bez diaľkovej signalizácie stavu ochrany. Montáž je na DIN lištu 35 mm.

speed punch
bravo-vnutorne-video-jednotky

PO I

Na ochranu elektrických sietí a zariadení v menších priemyslových objektoch, administratívnych objektoch, objektoch občianskej vybavenosti, rodinných domoch s prípojkou nn zemným káblom pred účinkami prepäťovej vlny spôsobenej blízkym, priamym alebo nepriamym úderom blesku
Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny
Inštalácia: do hlavného rozvádzača
Použitie ako 1.stupeň ( T1 , hrubá ochrana) v 3-stupňovom koncepte ochrany pred prepätím
Pre prístroje umiestnené v hlavnom rozvádzači zabezpečuje ochranu pred prepätím v rozsahu T1 , T2 , T3 (hrubá, stredná a jemná ochrana)
Vysoká zvodová schopnosť zabezpečená výkonnými varistormi
Vyhotovenie: základná časť + výmenné ochranné vložky
Ochranné vložky otočiteľné voči základni o 180o
Optická a diaľková signalizácia prevádzkového stavu
Multifunkčné svorky pre vodiče a prepojovacie lišty

casove-a-meracie-rele-seria-6000

PO Iz

Nová zmenšená verzia držiaku prepäťových ochrán KIWA rozširujúca aplikačné možnosti prepájania s poprednými výrobcami modulárnych komponentov.
Na ochranu elektrických sietí a zariadení v menších priemyselných objektoch, administratívnych objektoch, objektoch občianskej vybavenosti, rodinných domoch s prípojkou nn zemným káblom pred účinkami prepäťovej vlny spôsobenej blízkym, priamym alebo nepriamym úderom blesku
Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny
Inštalácia: do hlavného rozvádzača
Použitie ako 1.stupeň ( T1 , hrubá ochrana) v 3-stupňovom koncepte ochrany pred prepätím
Pre prístroje umiestnené v hlavnom rozvádzači zabezpečuje ochranu pred prepätím v rozsahu T1 , T2 , T3 (hrubá, stredná a jemná ochrana)
Vysoká zvodová schopnosť zabezpečená výkonnými varistormi
Vyhotovenie: základná časť + výmenné ochranné vložky
Ochranné vložky otočiteľné voči základni o 180o
Optická a diaľková signalizácia prevádzkového stavu
Multifunkčné svorky pre vodiče a prepojovacie lišty

casove-a-meracie-rele-seria-6000

PO Ie

Na ochranu elektrických sietí a zariadení, kde nehrozí priamy úder do objektu a pripájacích vedení - MALÉ OHROZENIE ELEKTROINŠTALÁCIE. Použitie pre objekty s hladinou ochrany pred bleskom LPL IV - rodinné domy bez bleskozvodu s prípojkou zemným káblom, objekty a haly v husto zastavaných oblastiach s výškovými budovami.
Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny
Inštalácia: do hlavného rozvádzača
Použitie ako 1.stupeň ( T1 , hrubá ochrana) v 3-stupňovom koncepte ochrany pred prepätím
Pre prístroje umiestnené v hlavnom rozvádzači zabezpečuje ochranu pred prepätím v rozsahu T1 , T2 , T3 (hrubá, stredná a jemná ochrana)
Vysoká zvodová schopnosť zabezpečená výkonnými varistormi
Vyhotovenie: základná časť + výmenné ochranné vložky
Ochranné vložky otočiteľné voči základni o 180o
Optická a diaľková signalizácia prevádzkového stavu
Multifunkčné svorky pre vodiče a prepojovacie lišty

casove-a-meracie-rele-seria-6000

PO Iz e

Nová zmenšená verzia držiaku prepäťových ochrán KIWA rozširujúca aplikačné možnosti prepájania s poprednými výrobcami modulárnych komponentov.
Na ochranu elektrických sietí a zariadení, kde nehrozí priamy úder do objektu a pripájacích vedení - MALÉ OHROZENIE ELEKTROINŠTALÁCIE. Použitie pre objekty s hladinou ochrany pred bleskom LPL IV - rodinné domy bez bleskozvodu s prípojkou zemným káblom, objekty a haly v husto zastavaných oblastiach s výškovými budovami.
Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny
Inštalácia: do hlavného rozvádzača
Použitie ako 1.stupeň ( T1 , hrubá ochrana) v 3-stupňovom koncepte ochrany pred prepätím
Pre prístroje umiestnené v hlavnom rozvádzači zabezpečuje ochranu pred prepätím v rozsahu T1 , T2 , T3 (hrubá, stredná a jemná ochrana)
Vysoká zvodová schopnosť zabezpečená výkonnými varistormi
Vyhotovenie: základná časť + výmenné ochranné vložky
Ochranné vložky otočiteľné voči základni o 180o
Optická a diaľková signalizácia prevádzkového stavu
Multifunkčné svorky pre vodiče a prepojovacie lišty

MÁTE ZÁUJEM O PREPÄŤOVÉ OCHRANY KIWA PO I ?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku alebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia