RPN

Modulárne monitorovacie relé

Multifunkčné monitorovacie relé pre napájanie - inžinierske a priemyselné automatizačné systémy.

speed punch
bravo-vnutorne-video-jednotky

Monitorovacie relé RPN-.VFT-A400

Sledovanie striedavého napätia v 3-fázovej sieti - 3(N)~ 400/230 V, monitorovanie výpadku fázy, asymetrie, sledu fáz. Typ kontaktov: 1CO, 2 CO

casove-a-meracie-rele-seria-6000

Monitorovacie relé RPN-.VFS-A400

Monitorovanie striedavého napätia v 3-fázovej sieti - 3(n)~ 400/ 230 V. Kontakty: 1 CO, 2 CO

nastenne-rozvodnice-s-plastovymi-dverami-ip54

Monitorovacie relé RPN-.VFR-A400

Monitorovanie striedavého napätia v 3-fázovej sieti- 3(N)~ 400/230 V. Typ kontaktov: 1 CO, 2 CO

bravo-vnutorne-video-jednotky

Monitorovacie relé RPN-.VF-A400

Monitorovanie striedavého napätia v 3-fázovej sieti 3(N)~400/230 V. Typ kontaktov: 1 CO, 2 CO

bravo-vnutorne-video-jednotky

Monitorovacie relé RPN-1A..-A230

6 verzií relé, monitorovanie striedavého prúdu v 1-fázovej sieti, s nastaviteľnými prahmi.

bravo-vnutorne-video-jednotky

Monitorovacie relé RPN-1TMP-A230

Jednofunkčné monitorovacie relé - monitorovanie teploty motora.

bravo-vnutorne-video-jednotky

Monitorovacie relé RPN-1AT-A230

Na monitorovanie teploty motora. 12 A, napájacie napätie 230 V AC. Funkcia s blokovaním poruchy a samočinným resetom (s oneskoreným pripojením/odpojením kontaktu R).

MÁTE ZÁUJEM O RELÉ MODULÁRNE MONITOROVACIE RELÉ RELPOL?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku alebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia