Séria 83

priemyselné časocé relé

Priemyselné časové relé 8 - 12 - 16 A, multinapäťové a multifunkčné časové relé pre priemyselné použitie

speed punch

multinapäťové a multifunkčné časové relé
mmultifunkčné: 8 časových funkcii
multinapäťové: (12...240) V AC/DC alebo (24...240) V AC/DC, vlastné prispôsobenie pomocou pulznej šírkovej modulácie (PWM)
multirozsahové: 8 časových rozsahov, 0,05s ... 10d
manipulácia a nastavenie rovným alebo krížovým skrutkovačom
na DIN-lištu šírka 22,5 mm

Katalógový list PDF Séria 83
Stiahnúť 410 kB

CHARAKTERISTICKÉ PRVKY

Séria 83 Popis a funkcie
83.01
multifunkčné, multinapäťové
• multinapäťové
• multifunkčné
• 1P / 16 A
• AI: oneskorený rozbeh, DI: prechodný kontakt, GI: vysielač impulzov (0,5s), SW: blikač začínajúci pulzom, BE: oneskorený návrat, CE: oneskorený rozbeh/návrat, DE: prechodný kontakt zapnutím ovládanie, WD: prechodný kontakt s predčasným štartom, opätovného časovania (watchdog)
83.02
multifunkčné, multinapäťové, 2P 1A
• multinapäťové
• multifunkčné
• 2 časové kontakty alebo 1 časový a 1 okamžitý kontakt
• externý potenciometer
• 2P / 10 A
• AI: oneskorený rozbeh, DI: prechodný kontakt, GI: vysielač impulzov (0,5s), SW: blikač začínajúci pulzom, BE: oneskorený návrat, CE: oneskorený rozbeh/návrat, DE: prechodný kontakt zapnutím ovládanie, WD: prechodný kontakt s predčasným štartom, opätovného časovania (watchdog)
83.11
monofunkčné, multinapäťové, oneskorený rozbeh
• multinapäťové
• monofunkčné
• 1P / 16 A
• AI: oneskorený rozbeh
83.21
monofunkčné, multinapäťové, prechodný kontakt
• multinapäťové
• monofunkčné
• 1P / 16 A
• DI: prechodný kontakt
83.41
monofunkčné, multinapäťové, oneskorený návrat
• multinapäťové
• monofunkčné
• 1P / 16 A
• BE: oneskorený návrat
83.62
monofunkčné, multinapäťové, oneskorený návrat bez pomocného napätia
• multinapäťové
• monofunkčné
• 2P / 8 A
• BI: oneskorený návrat bez pomocného napätia
83.82
monofunkčné, multinapäťové, hviezda-trojuholník
• prepnutie hviezda - trojuholnik nadstaviteľné 0,05s...10d ***
• oneskorenie prepnutia (50..65) ms
• 2Z / 16 A
• SD: hviezda-trojuholník
83.91
multifunkčné, multinapäťové
• taktovač • dĺžka impulzu a medzery nezávisle voliteľné
• 1P / 16 A
• LI: taktovač začínajúcí ipulzom, LE: taktovač začínajúci impulzom zapnutím ovládania, PI: taktovač začínajúci pauzou, PE: taktovač začínajúci pauzou zapnutím ovládania

 

MÁTE ZÁUJEM O RELÉ SÉRIA 83?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia