PO I LCF

PO I LCF - prepäťové ochrany typu 1 + typu 2 + typu 3 (B+C+D)

Na ochranu elektrických sietí a zariadení v administratívnych objektoch, objektoch občianskej vybavenosti, rodinných a bytových domoch pred účinkami prepäťovej vlny spôsobenej blízkym, priamym alebo nepriamym úderom blesku do objektu

speed punch
bravo-vnutorne-video-jednotky

PO I LCF 25kA

Na ochranu elektrických sietí a zariadení v administratívnych objektoch, objektoch občianskej vybavenosti, rodinných a bytových domoch pred účinkami prepäťovej vlny spôsobenej blízkym, priamym alebo nepriamym úderom blesku do objektu
Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny
Inštalácia: do hlavného rozvádzača
Použitie ako 1.stupeň T1 ochrany pred prepätím
Pre prístroje umiestnené v hlavnom rozvádzači zabezpečuje ochranu pred prepätím v rozsahu T1 , T2 , T3 (hrubá, stredná a jemná ochrana)
Vysoká zvodová schopnosť zabezpečená výkonnými varistormi a bleskoistkami
Žiadny zvyškový prúd (vyhotovenie LCF)
Žiadny následný prúd
Vyhotovenie: základná časť + výmenné ochranné vložky
Ochranné vložky otočiteľné voči základni o 180°
Optická a diaľková signalizácia prevádzkového stavu
Multifunkčné svorky pre vodiče

casove-a-meracie-rele-seria-6000

PO I LCF 12,5kA

Na ochranu elektrických sietí a zariadení v priemyselných objektoch, administratívnych objektoch, objektoch občianskej vybavenosti, rodinných a bytových domoch pred účinkami prepäťovej vlny spôsobenej blízkym, priamym alebo nepriamym úderom blesku do objektu
Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny
Inštalácia: do hlavného rozvádzača
Použitie ako I. stupeň ochrany pred prepätím
Pre prístroje umiestnené v hlavnom rozvádzači zabezpečuje ochranu pred prepätím v rozsahu T1 , T2 , T3
Vysoká zvodová schopnosť zabezpečená výkonnými varistormi a bleskoistkami
Žiadny zvyškový prúd (vyhotovenie LCF)
Žiadny následný prúd
Vyhotovenie: základná časť + výmenné ochranné moduly
Výmenné moduly otočiteľné voči základni o 180°
Optická a diaľková signalizácia prevádzkového stavu
Multifunkčné svorky pre vodiče

MÁTE ZÁUJEM O PREPÄŤOVÉ OCHRANY KIWA PO I LCF?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku alebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia