VÝHREVNÉ TELESÁ

armod fr

Použitie - výhrevné telesá sú často nutnou výbavou skríň, v ktorých je potrebné zamedziť poškodeniu alebo korózii spôsobeným nízkou teplotou alebo vysokou vlhkosťou. K takému stavu dochádza často, keď je vonku nízka teplota a zariadenia vo vnútri skrine sú vypnuté, alebo nevytvárajú dostatok tepla, aby udržali teplotu nad potrebným minimom. Týka sa to najmä skríň používaných v exteriéri.

Katalóg PDF VÝHREVNÉ TELESÁ
Stiahnúť 577 kB

HT výhrevné teleso, PTC výhrevné teleso s pripojením na svorky, 25-150W

avc klimatizacia

STHT - PTC výhrevné teleso s pripojením na svorky, 25-150W

ave klimatizacia

FSHT - Odporový ohrievač, s ventilátorom, 250-750W

arc

TMX - PTC výhrevné teleso, s ventilátorom, 150-400W

arc

TMC - Super kompaktný a ultraľahký ventilátorový ohrievač, 200 – 350 W

arc

FPH - PTC výhrevné teleso, s ventilátorom, 1200-2000W

arc

MHT - PTC mini výhrevné teleso, 5-30W

arc

Popis

  • ALFA ELECTRIC ponúka širokú škálu ohrievačov, všetky sú určené k montáži na DIN lištu. všetky prevedenia na DIN lištu
  • SHT – PTC výhrevné teleso s pripojením na svorky, 25-150W
  • HT – PTC výhrevné teleso s pripojením na svorky, 25-150W
  • STHT – PTC výhrevné teleso s pripojením na svorky, 25-150W
  • FSHT – Odporový ohrievač, s ventilátorom, 250-750W
  • TMX – PTC výhrevné teleso, s ventilátorom, 150-400W
  • FPH – PTC výhrevné teleso, s ventilátorom, 1200-2000W
  • MHT – PTC mini výhrevné teleso, 5-30W

MÁTE ZÁUJEM O ALFA ELECTRIC VÝHREVNÉ TELESÁ?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia