TEMPO

vyhotovené tak, aby ušetrili čas a peniaze

Skrinky sú navrhnuté a vyhotovené tak, aby ušetrili čas a peniaze pri inštalácií a používaní. Majú rýchlo nasaditeľné pánty, plombovacie príslušenstvo a prílsušenstvo pre montáž komponentov.

armod fr

Skrinku sú navrhnuté a vyhotovené tak, aby ušetrili čas a peniaze pri inštalácií a používaní. Majú rýchlo nasaditeľné pánty, plombovacie príslušenstvo a prílsušenstvo pre montáž komponentov.
Pristranné veko umožňuje dosť miesta na umiestnenie popisných štítkov, ovládacích prvkov a indikátorov.
Rýchlo inštalovateľné pánty sú namontované za pár sekúnd bez použitia nástrojov.

Katalóg PDF TEMPO krabice
Otvoriť

Popis

 • Vyrabajú sa v prevedení s priehľadným alebo nepriehľadným krytom.
 • Materiál polykarbonát
 • IP 65
 • Mechanická odolnosť IK 07
 • Rozsah teplôt (krátkodobo): -40°C - 80°C, nepretržite: -40°C-60°C
 • Elektrická izolácia: Úplne izolované
 • Materilá skrutiek: Polyamid
 • Tesnenie: PUR
 • Test žeravým drôtom: 650°C
 • Netoxickosť: bezhalogénové
 • UV odolnosť: -
 • Chemická odolnosť: dobrá

Tabuľka rozmerov TEMPO

Rozmery a prevedenia v katalógu na strane: 26

MÁTE ZÁUJEM O TEMPO KRABICE?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia