ATLANTIC IP 30-65

povrchové a zapustené oceľoplechové skrine

IP 30- IP 40 kombinovateľné povrchové skrine, IP 40 povrchové skrine pre povrchovú montáž, IP 65 povrchové skrine pre povrchovú montáž, IP 40 oceľoplechové skrine orezapustenú montáž

speed punch

Rôzne prevedenia:
IP 30- IP 40 kombinovateľné povrchové skrine
Dodávajú sa v rozloženom stave obsahujú: telo, boky, horný a spodný kryt, kryt vstupu káblov a taška na príslušenstvo.
Skrinky je možné kombinovať, čím sa dosahujú veľké štruktúry a modulárna kapacita

IP 40 povrchové skrine pre povrchovú montáž
Dodávajú sa zostavené v samostatných obaloch, ktoré - obsahuje skrinku s namontovanými dverami a zámkami a - taška na príslušenstvo.

IP 65 povrchové skrine pre povrchovú montáž
Telo sa skladá z jedného kusu a má dva profily ku ktorému je pripevnené všetko vzbavenie.
Dvere majú tesnenie zaručujúce IP 65

IP 40 oceľoplechové skrine orezapustenú montáž
Sú vyrobené z pozinkovanej ocele, úplne chránené pred akýmkoľvek procesom, ktorý spôsobuje hrdzavenie, ktoré môže byť spôsobené vlhkosťou steny.

Katalóg PDF
Otvoriť

MÁTE ZÁUJEM O ATLANTIC IP 30-65 POVRCHOVÉ A ZAPUSTENÉ OCEĽOPLECHOVÉ SKRINE ?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia