Séria 18

detektor pohybu

pohybové čidlá pre vnútornú alebo vonkajšiu montáž na stenu

speed punch

infračervené čidlo pohybu s čidlom osvetlenia
registruje len pohyb od objektov telesnej teploty ako ľudí či zvierat, neregistruje pohyb stromov
malé rozmery
integrované nastavenie zapínacej úrovne osvetlenia a oneskorenia vypnutia
ľubovoľná poloha montáže
široký priestorový uhol zachytenia pohybu
programovatľné Bluetooth LE (Low Energy) pomocou Androidu a iOS Smartphonu - 18.51...B300

Katalógový list PDF Séria 18
Stiahnúť 667 kB

CHARAKTERISTICKÉ PRVKY

Séria 18 /td> Popis a funkcie
18.01 • 1Z / 10 A
• pre vnútornú montáž na stenu
18.11 • 1Z/10 A
• pre vonkajšiu montáž
18.21 • 1Z / 10 A
• pre vnútornú montáž na strop
• výstupný kontakt spojený s napájaním
18.31 • 1Z / 10 A
• pre vnútornú montáž do podhľadov, otvor Ø 68 mm
• výstupný kontakt spojený s napájaním
18.31...0031 • 1Z / 10 A
• pre vnútornú montáž do podhľadov, otvor Ø 68 mm
• pre vysoké stropy do 6 m
• vypnutie po poslednom pohybe (30 s...35 min)
· výstupný kontakt spojený s napájaním
18.21-0300 • 1Z / 10 A
• pre vnútornú montáž na strop
• výstupný kontakt nespojený s napájaním
18.31-0300 • 1Z / 10 A
• pre montáž do podhľadov, otvor Ø 68 mm
• výstupný kontakt nespojený s napájaním
18.A1 Novinka • 1Z / 10 A
• vvonkajšia montáž
• krytie IP 55
• svorka pre ochranný vodič
(PE)
• push-in svorky
18.51 • pohybové a prezenčné čidlá pre vnútrnú montáž, push-in svorky
- štandardné prevedenie
- bezpotenciálový výstup
18.51…0040 - Novinka • 1Z / 10 A spojený s napájaním
• uhol zachytenia 360°
• dynamická kompenzácia osvetlenia
18.51...B300 - Novinka • 1Z / 10 A
• uhol zachytenia 360°
- programovatľné Bluetooth LE (Low Energy) pomocou Androidu a iOS Smartphonu

 

MÁTE ZÁUJEM O RELÉ SÉRIA 18?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia