Priemyselné relé Relpol

séria: R2N, R3N, R4N, RUC, R15 RG25, R2M, R20

Priemyselné relé sa používajú najmä v priemysle a energetike, automatizačných systémoch, v signalizačných a ochranných systémoch, v iných riadiacich a elektrických pohonných systémoch.

speed punch
bravo-vnutorne-video-jednotky

Priemyselné relé R2N

Kontakty: 2 CO; menovité zaťaženie AC1 - 12 A/250 V AC; cievky AC alebo DC; pre zásuvné pätice a PCB; mechanický indikátor, LED (voliteľné); testovacie tlačidlo

casove-a-meracie-rele-seria-6000

Priemyselné relé R3N

Kontakty: 3 CO; menovité zaťaženie AC1 - 10 A/250 V AC; cievky AC alebo DC; pre zásuvné pätice a PCB; mechanický indikátor, LED (voliteľné); testovacie tlačidlo

nastenne-rozvodnice-s-plastovymi-dverami-ip54

Priemyselné relé R4N

Kontakty: 4 CO; menovité zaťaženie AC1 - 7 A/230 V AC; cievky AC alebo DC; pre zásuvné pätice a PCB; mechanický indikátor, LED (voliteľné); testovacie tlačidlo

bravo-vnutorne-video-jednotky

Priemyselné relé RUC-M

Relé na veľké zaťaženie DC, s magnetickým vyfukovaním. Kontakty: 1NO, 2NO; zaťaženie DC1 - (1NO) 12 A / 220 V DC, (2NO) 4.5 A / 220 V DC; AC alebo DC cievky; Rôzne možnosti montáže; LED (voliteľne)

casove-a-meracie-rele-seria-6000

Priemyselné relé RUC

Kontakty: 2 CO, CO 3, 2 NO, NO 3 alebo 2 NO, 3 NO (s kontaktným otvorom 3 mm); menovité AC1 zaťaženie - 16 A / 250 V AC alebo 10 A / 400 V AC; cievky AC alebo DC; LED indikátor (voliteľne); testovacie tlačidlo (voliteľne)

casove-a-meracie-rele-seria-6000

Priemyselné relé R15 2 CO

Kontakty: 2 CO; menovité AC1 zaťaženie - 10 A / 250 V AC; cievky AC alebo DC; do pätice a PCB; mechanický ukazovateľ; testovacie tlačidlo; iné zariadenia (na prianie)

casove-a-meracie-rele-seria-6000

Priemyselné relé R15 3 CO

Kontakty: 3 CO; menovité AC1 zaťaženie - 10 A / 250 V AC; cievky AC alebo DC; do pätice a PCB; mechanický ukazovateľ; testovacie tlačidlo; iné zariadenia (na prianie)

casove-a-meracie-rele-seria-6000

Priemyselné relé R15 4 CO

Kontakty: 4 CO; menovité AC1 zaťaženie - 10 A / 250 V AC; cievky AC alebo DC; do pätice a PCB; mechanický ukazovateľ; testovacie tlačidlo; iné zariadenia (na prianie)

casove-a-meracie-rele-seria-6000

Priemyselné relé RG25

Kontakty: 2 NO; menovité AC1 zaťaženie - 25 A / 400 V AC; cievky AC alebo DC; vysoká izolačná dielektrická pevnosť; na 35 mm lištu

casove-a-meracie-rele-seria-6000

Priemyselné relé R2M

Kontakty: 2 CO; menovité AC1 zaťaženie - 5 A / 250 V AC; cievky AC alebo DC; do pätice a PCB

casove-a-meracie-rele-seria-6000

Priemyselné relé R20

Kontakty: 1NO 2NO; menovité AC1 zaťaženie - 30 A / 250 V AC alebo 25 A / 250 V AC; cievky AC alebo DC; vývody pre ploché konektory

MÁTE ZÁUJEM O RELÉ PRIEMYSELNÉ RELPOL?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku alebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia