Séria 60

priemyselné relé

priemyselné relé do pätice, cievky AC a DC, mechanická aretácia a mechanický indikátor

speed punch

priemyselné relé do pätice
cievka AC a DC
mechanická aretácia a mechanický indikátor
prevedenie so zdvojenými kontaktami pri 60.12 a 60.13
spínanie veľmi malých výkonov pri použití zdvojených AgNi+Au kontaktov
rozšírenie na časové relé pomocou multifunkčného časového modulu 86.00
pätice so skrutkovými alebo bezskrutkovými svorkami

Katalógový list PDF Séria 60
Stiahnúť 531 kB

CHARAKTERISTICKÉ PRVKY

  60.12 60.13 60.12-5200 60.13-5200 60.62 60.63
Počet kontaktov 2P 3P 2P 3P 2P 3P
Max. trvalý prúd / max. spínaný prúd A 10/20 10/20 6/10 6/10 10/20 10/20
Menovité napätie / max. spínané napätie V AC 250/400 250/400 250/400 250/400 250/400 250/400
AC1 max. spínaný výkon VA 2500 2500 1500 1500 2500 2500
AC15 max. spínaný výkon (230 V AC) VA 500 500 250 250 500 500
AC3 záťaž, 1 fázový motor (230 V AC) kW 0,37 0,37 0,185 0,185 0,37 0,37
DC1 max. spínaný prúd (30/110/220 V DC) A 10/0,4/0,15 10/0,4/0,15 6/0,3/0,12 6/0,3/0,12 10/0,4/0,15 10/0,4/0,15
Min. spínaný výkon mW (V/mA) 500 (10/5) 500 (10/5) 50 (5/5) 50 (5/5) 500 (10/5) 500 (10/5)
Štandardný materiál kontaktov AgNi AgNi AgNi + Au 5µ zdvojené kontakty AgNi + Au 5µ zdvojené kontakty AgNi AgNi
             
Menovité napätie (UN) V AC (50/60 Hz) 6-400 6-400 6-400 6-400 6-400 6-400
V DC 6-220 6-220 6-220 6-220 6-220 6-220
Menovitý príkon AC/DC VA/W 2,2/1,3 2,2/1,3 2,2/1,3 2,2/1,3 2,2/1,3 2,2/1,3
Pracovný rozsah AC (50 Hz) (0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN
DC (0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN
Prídržné napätie AC/DC 0,8 UN/0,5 UN 0,8 UN/0,5 UN 0,8 UN/0,5 UN 0,8 UN/0,5 UN 0,8 UN/0,5 UN 0,8 UN/0,5 UN
Napätie odpadu AC/DC 0,2 UN/0,1 UN 0,2 UN/0,1 UN> 0,2 UN/0,1 UN 0,2 UN/0,1 UN 0,2 UN/0,1 UN 0,2 UN/0,1 UN
Mechanická životnosť AC/DC počet zopnutí 20 · 106/50 · 106 20 · 106/50 · 106 20 · 106/50 · 106 20 · 106/50 · 106 20 · 106/50 · 106 20 · 106/50 · 106
Elektrická životnost AC1 počet zopnutí 200 · 103 200 · 103 250 · 103 250 · 103 200 · 103 200 · 103
Doba príťahu / odpadu ms 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4
Napäťová pevnosť cievka/kontaktná sada (1,2/50μs) kV 4) 3,6 4 3,6 4 3,6
Napäťová pevnosť rozopnutých kontaktov V AC 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Teplota okolia °C –40…+70 –40…+70 –40…+70 –40…+70 –40…+70 –40…+70
Releové krytie RT I RT I RT I RT I RT I RT I

MÁTE ZÁUJEM O RELÉ SÉRIA 60?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia