OMNIBOX

Krabice inštalačné IP65

mas baner

Široký sortiment uzavretých krabíc inštalačných IP65. Sortiment zahŕňa všetko potrebné príslušenstvo zaručujúce bezpečný, profesionálnu a elegantnú inštaláciu.

Katalóg PDF OMNIUM ELECTRIC, Strana 110 séria OMNIBOX
Otvoriť 23,6 MB

Popis

  • Stupne ochrany: IP55 - IP65, IK09
  • Vyrobené v súlade s UNE 60670-1
  • Samozhášavý termoplastický materiál
  • Žeraviaci drôt testovaný na 750ºC
  • 3 verzie: kužele, vylamovacie otvory, ploché steny
  • Ľahko použiteľné skrutky s ¼ otáčkami
  • Príslušenstvo na upevnenie svorkovníc alebo iných elektrických zariadení
  • Drážky určené na upevnenie dosiek alebo elektrických zariadení
  • Prichytené viečka
  • Očíslované káblové vstupy na uľahčenie identifikácie okruhu

Tabuľka rozmerov skríň OMNIBOX

Katalóg strana 113

MÁTE ZÁUJEM O OMNIBOX SKRINKY?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku alebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia