PO II

PO II - prepäťové ochrany typu 2 + typu 3 (C+D)

Slúžia k zvedeniu energie prepäťových impulzov v elektrických rozvodoch objektu a inštalujú sa najmä do podružných rozvádzačov. Obsahujú vymeniteľnú varistorovú vložku kódovanú podľa napätia. Vyrábajú sa vo vyhotovení s diaľkovou signalizáciou alebo bez diaľkovej signalizácie stavu ochrany. Montáž je na DIN lištu 35 mm.

speed punch
bravo-vnutorne-video-jednotky

PO II

Na ochranu elektrických sietí a zariadení v priemyslových objektoch, administratívnych objektoch, objektoch občianskej vybavenosti, rodinných domoch a bytoch pred prepätím
Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny spôsobenej indukciou a spínacími pochodmi v napájacej sieti nn
Inštalácia: do podružného rozvádzača
Použitie ako 2.stupeň T2 ochrany pred prepätím
Pre prístroje umiestnené v podružnom rozvádzači zabezpečuje ochranu pred prepätím v rozsahu T2 , T3 (stredná, jemná ochrana)
Vysoká zvodová schopnosť zabezpečená výkonnými varistormi a bleskoistkami
Vyhotovenie: základná časť + výmenné ochranné vložky
Ochranné vložky otočiteľné voči základni o 180o
Optická a diaľková signalizácia prevádzkového stavu
Optická signalizácia stavu opotrebenia (vyhotovenie EWS)
Žiadny zvyškový prúd (vyhotovenie LCF)
Multifunkčné svorky pre vodiče a prepojovacie lišty

casove-a-meracie-rele-seria-6000

PO II z

Nová zmenšená verzia držiaku prepäťových ochrán KIWA rozširujúca aplikačné možnosti prepájania s poprednými výrobcami modulárnych komponentov.
Na ochranu elektrických sietí a zariadení v priemyselných objektoch, administratívnych objektoch, objektoch občianskej vybavenosti, rodinných domoch a bytoch pred prepätím
Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny spôsobenej indukciou a spínacími pochodmi v napájacej sieti nn
Inštalácia: do podružného rozvádzača
Použitie ako 2.stupeň T2 ochrany pred prepätím
Pre prístroje umiestnené v podružnom rozvádzači zabezpečuje ochranu pred prepätím v rozsahu T2 , T3 (stredná, jemná ochrana)
Vysoká zvodová schopnosť zabezpečená výkonnými varistormi a bleskoistkami
Vyhotovenie: základná časť + výmenné ochranné vložky
Ochranné vložky otočiteľné voči základni o 180o
Optická a diaľková signalizácia prevádzkového stavu
Optická signalizácia stavu opotrebenia (vyhotovenie EWS)
Žiadny zvyškový prúd (vyhotovenie LCF)
Multifunkčné svorky pre vodiče a prepojovacie lišty

MÁTE ZÁUJEM O PREPÄŤOVÉ OCHRANY KIWA PO II?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku alebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia