RPB

Bistabilné - impulzné relé

Bistabilné - impulzné relé RPB séria v modulárnych krytoch, navrhnutá pre priamu montáž na 35 mm lištu

speed punch
bravo-vnutorne-video-jednotky

Bistabilné relé RPB-1P

Bistabilné - impulzné relé bez pamäte, 1 CO, riadiace napätie: 230 VAC, 24 V AC/DC. Aplikácie: v spolupráci s ovládacími spínačmi a tlačidlami, elektrické systémy...

casove-a-meracie-rele-seria-6000

Bistabilné relé RPB-1PM-

Bistabilné - impulzné relé s pamäťovým (1 CO ), riadiacim napätím: 230 VAC, 24 V AC/DC. Spolupráca s podsvietenými vratnými zvončekovými spínačmi a ovládacími tlačidlami.

nastenne-rozvodnice-s-plastovymi-dverami-ip54

Bistabilné relé RPB-2Z

Bistabilné - impulzné relé bez pamäte, 2 NO, riadiace napätie 24 V AC/DC, 230 V AC. Spolupráca s podsvietenými vratnými zvončekovými spínačmi a ovládacími tlačidlami.

bravo-vnutorne-video-jednotky

Bistabilné relé RPB-1ZI

Bistabilné - impulzné relé, bez pamäte, odolnosť voči nárazovému prúdu 120 A (20 ms), 1 NO, ovládacie napätie: 230 VAC, 24 V AC/DC.

casove-a-meracie-rele-seria-6000

Bistabilné relé RPB-1PM-UNI

Bistabilné - impulzné relé s pamäťou, 1 CO, univerzálne ovládacie napätie 12...240 V AC/DC. Spolupráca s vratnými (zvončekovými) spínačmi alebo ovládacími tlačidlami.

nastenne-rozvodnice-s-plastovymi-dverami-ip54

Bistabilné relé RPB-1ZMI-UNI

Bistabilné - impulzné relé s pamäťou, odolnosť voči nárazovému prúdu 80 a (20 ms), 1 NO, univerzálne ovládacie napätie 12...240 V AC/DC.

bravo-vnutorne-video-jednotky

Bistabilné relé RPB-2PSM-UNI

Bistabilné - impulzné relé sekvenčné s pamäťou, 2 CO, univerzálne riadiace napätie 12...240 V AC/DC. Spolupráca s vratnými (zvončekovými) spínačmi alebo ovládacími tlačidlami.

casove-a-meracie-rele-seria-6000

Bistabilné relé RPB-2ZSMI-UNI

Bistabilné - impulzné relé sekvenčné s pamäťou, 2 NO, zaťažiteľnosť 2 x 16 A, odolnosť proti nárazovému prúdu 80 A (20ms), univerzálne ovládacie napätie 12...240 V AC/DC.

MÁTE ZÁUJEM O RELÉ RPB?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku alebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia