RSR92

Regulátory výkonu

Na reguláciu výkonu dodávaného do prijímača, pričom tento výkon je úmerný vstupnému riadiacemu signálu.

speed punch
bravo-vnutorne-video-jednotky

RSR92 current - jednofázové riadenie výkonu prúdu

Jednofázové riadenie výkonu, záťažový prúd 25...80 A. Max. záťažové napätie 280, 530 V AC. Dielektrická pevnosť 4 000 Vrms (optoizolácia).

casove-a-meracie-rele-seria-6000

RSR92 voltage - jednofázové riadenie napájania napätie

Jednofázové riadenie výkonu, záťažový prúd 25...80 A. Max. záťažové napätie 280, 530 V AC. Dielektrická pevnosť 4 000 Vrms (optoizolácia).

nastenne-rozvodnice-s-plastovymi-dverami-ip54

RSR92-...-T - trojfázový regulátor výkonu

Trojfázový regulátor výkonu, riadiaci vstup: DC napätie 0...10 V DC alebo prúd 4...20 mA. SCR výstup. Zaťažovací prúd 25...80 A. Max. záťažové napätie 530 V AC (trojfázové). Dielektrická pevnosť 4 000 Vrms.

MÁTE ZÁUJEM O REGULÁTORY VÝKONU RELPOL?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku alebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia