OMNICONTROL

Ochrana, signalizácia a ovládanie

Stykače, tepelné relé, motorové spúšťače, výkonové ističe, výkonové vypínače, tlačidlá a otočné spínače

mas baner

ističe, prúdové chrániče, stýkače a všetko potrebné príslušenstvo

Katalóg PDF katalóg Omnium Electric (obsahuje sériu OMNICONTROL 44-101)
Otvoriť 23,6 MB

Stykače

omnicontrol stykace

CLZ1: Ministykače (6-9A) -katalóg strana 49

CLZ2: Stykače AC 3P a 4P, (5-95A) - katalóg strana 50

CLZ3: Stykače AC  (115-630A) -katalóg strana 52-53

CLZ4: Stykače pre kapacitné záťaže (25 -125 A) - katalóg strana 55

CLY1: Tepelné relé (0,1A - 80A) - katalóg strana 58

 

Motorové spúštače

moorove spustace

CLX1: motorový spúšťač (25A, 125A) - katalóg strana 60

CLX2: prepínač hvezda - trojuholník -katalóg strana 61

CLW1: motorový istič do 80 A  - katalóg strana 62

Výkonové ističe

moorove spustace

CLVF0200-2: Kompaktný istič do 200A, 36KA -katalóg strana 74

CLVF0125: do 125 A, do 50 kA -katalóg strana 75

CLVF0160: do 160A, do 50 kA - katalóg strana 76

CLVF0250: do 250A, do 85 kA - katalóg strana 77

CLVF0400: do 400A, do 85 kA - katalóg strana 78

CLVF0800: do 800A, do 85 kA - katalóg strana 79

CLVF1600: do 1600A, do 100 kA - katalóg strana 80

CLVA0250: do 250A, do 85 kA, N,S,H,G- katalóg strana 81

CLVA0400: do 400A, do 85 kA, N,S,H,G- katalóg strana 82

CLVA0800: do 800A, do 85 kA, N,S,H,G- katalóg strana 83

CLVA1600: do 1600A, do 100 kA, H,G, C- katalóg strana 84

Ostatné prístroje

CL: signalizačné LED hlavice - strana v katalógu 92

MÁTE ZÁUJEM O OMNICONTROL PRÍSTROJE?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku alebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia