Séria 13

spínač impulzný

Elektronický spínač impulzne ovládaný / krokové relé 10 - 16 A

speed punch

nehlučný elektronický impulzne ovládaný spínač
bistabilné aleebo monostabilné funkcie pomocou ovládania, typ 13.01
bez ovládacieho napätia prejde výstupný kontakt do rozopnutého stavu, typ 13.01
privolávacie relé pre kúpeľne, hotely, garáže, typ 13.11 / 13.12
vstup odolný trvalej dobe zopnutia ovládania
vysoká elektrická a mechanická životnosť a nehlučná prevádzka oproti elektromechanickým spínačom
13.81 - elektronický spínač impulzne ovládaný (krokové relé) - 1Z
13.91 - elektronický spínač impulzne ovládaný (krokové relé) s voliteľným oneskorením pre montáž do krabice - 1Z
13.61 - multifunkčný elektronický spínač impulzne ovládaný, monostabilné relé s funkciou centrálneho vypnutia - 1Z (13.61.0.230.0000) alebo funkcia centrálneho zapnutie/vypnutie - 1P (13.61.0.024.0000)
13.31 - elektronické monostabilné relé pre montáž do krabice - 1Z

Katalógový list PDF Séria 13
Stiahnúť 312 kB

CHARAKTERISTICKÉ PRVKY

Podrobnosti v katalógovom liste tu

MÁTE ZÁUJEM O RELÉ SÉRIA 13?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia