MR-G..

Monitorovacie relé v priemyselnom kryte

Séria MR-G v priemyselných krytoch sú určené na priamu montáž na 35 mm DIN lištu.

speed punch
bravo-vnutorne-video-jednotky

Monitorovacie relé MR-GI1M2P-TR2

Monitorovanie AC/DC prúdu v 1-fázovej sieti

casove-a-meracie-rele-seria-6000

Monitorovacie relé MR-GU32P-TR2

Monitorovanie napätia v 3-fázovej sieti

nastenne-rozvodnice-s-plastovymi-dverami-ip54

Monitorovacie relé MR-GU3M2P-TR2

Monitorovanie napätia v 3-fázovej sieti, multifunkčné monitorovacie relé

bravo-vnutorne-video-jednotky

Monitorovacie relé MR-GU3M2P

Monitorovanie napätia v 3-fázovej sieti

bravo-vnutorne-video-jednotky

Monitorovacie relé MR-GT2P-TR2

Monitorovanie teploty motora

MÁTE ZÁUJEM O RELÉ MONITOROVACIE RELÉ V PRIEMYSELNOM KRYTE RELPOL?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku alebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia