Séria 81

časové relé 16A

multifunkčné a multinapäťové (12...230)V AC/DC časové relé do 10 h

speed punch

multifunkčné a multinapäťové (12...230)V AC/DC, časové relé do 10 h
7 časových funkcii (4 funkcie aktivované napájacím obvodom a 3 funkcie ovládacím obvodom)
funkcia RESET
multirozsahové: 6 časových rozsahov 0,1s ... 10h
na DIN-lištu
šířka 17,5 mm

Katalógový list PDF Séria 81
Stiahnúť 115 kB

CHARAKTERISTICKÉ PRVKY

Séria 81 Popis a funkcie
81.01
multifunkčné, multinapäťové
• multinapäťové (DC neutrálna polarita)
• multifunkčné
• 6 časových rozsahov 0,1s ... 10h
• 1P / 16 A
• AI: oneskorený rozbeh, DI: prechodný kontakt, SW: blikač začínajúci pulzom, SP: blikač začínajúci medzerou, BE: oneskorený návrat, DE: prechodný kontakt zapnutím ovládania, EEb: prechodný kontakt vypnutím ovládania

 

MÁTE ZÁUJEM O RELÉ SÉRIA 81?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia