Séria 20

impuzný spínač

Spínač impulzne ovládaný, krokový spínač, 16 A

speed punch

impulzne ovládaný spínač 1-kontaktný alebo 2-kontaktný
šírka 17,4 mm
zkúšobné tlačítko a mechanická indikácia zapnutých kontaktov
6 rôznych sledov spínania kontaktov
cievky AC a DC
upínka pre popisný štítok
spínanie osvetlenia, žaluzii apod. tlačítkom
bez ovládacieho napätia zostane výstupný kontakt v poslednom stave
na DIN-lištu

Katalógový list PDF Séria 20
Stiahnúť 165 kB

CHARAKTERISTICKÉ PRVKY

Séria 20 Popis a funkcie
20.21 • 1Z / 16 A
20.22/24/26/28 • 2Z / 16 A
• Spínacie sekvencie dole na stránke
20.23 • 1Z + 1R / 16

 

MÁTE ZÁUJEM O RELÉ SÉRIA 20?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia