Séria 14

schodiskový automat

multifunkční schodišťový automat, 16A

speed punch

multifunkčný schodiskový automat
šírka 17,5 mm
časový rozsah 30 s až 20 min
šetrné zapínanie pri prechode napätia nulou
funkcia varovania pred vypnutím pri type 14.01
indikácia LED pri type 14.01 a 14.71
3- alebo 4-vodičové pripojenie so samočinným prispôsobením pri type 14.01 a 14.71

Katalógový list PDF Séria 14
Stiahnúť 274 kB

CHARAKTERISTICKÉ PRVKY

Séria 14 Popis a funkcie
14.01 • multifunkčné
• 1Z /16 A
14.71 • monofunkčné
• ovládanie a výstup na protiľahlých stranách
• 1Z /16 A
14.81 • monofunkčné
• všetky 4 prívody dole
• 1Z /16 A
14.91 • monofunkčné
• všetky 3 prívody dole
• 1Z /16 A

 

MÁTE ZÁUJEM O RELÉ SÉRIA 14?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia