Séria 34

Relé DIL 2A

úzke sieťové relé, 1-pólové 6 A montáž do plošných spojov
- priamo alebo pomocou pätice do plošných spojov
- pomocou pätíc so skrutkovými, bezšróbovými a push-in svorkami

speed punch

5 mm úzke sieťové relé
vysoká hustota montáže a rozmatitosť funkcií
DC cievka so zvýšenou citlivosťou (170 mW)
AC/DC ovládanie pomocou pätice
trieda ochrany II
6 kV (1,2/50 μs), vzdušná vzdialenosť a povrchová cesta 8 mm
pätica so skrutkovými alebo bezskrutkovými svorkami
1P / 6 A

Katalógový list PDF Séria 34
Stiahnúť 365 kB

CHARAKTERISTICKÉ PRVKY

Podrobnosti v katalógovom liste tu

MÁTE ZÁUJEM O RELÉ SÉRIA 34?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia