Quick Draw

hydraulická pumpa a sada dierovačov

Quick Draw® - vhodný pre rýchle, priame dierovanie, Quick Draw 90® - pravoúhle zalomenie hlavy, 180° otáčanie hlavy je určené pre maximálnu flexibilnosť v nedostupných pracovných podmienkach, Quick Draw Flex® - umožňuje ľubovoľnú orientáciu hlavy, prístup k opracovávanému materiálu

speed punch

kompaktné, ľahké pre jednoduchú a rýchlu manipuláciu
navrhnuté pre veľké zaťaženie
Quick Draw® - vhodný pre rýchle, priame dierovanie
Quick Draw 90® - pravoúhle zalomenie hlavy, 180° otáčanie hlavy je určené pre maximálnu flexibilnosť v nedostupných pracovných podmienkach
Quick Draw Flex® - umožňuje ľubovoľnú orientáciu hlavy, prístup k opracovávanému materiálu

Katalóg PDF QUICK DRAW
Stiahnúť 169 kB

Tabuľka Quick Draw hydraulická pumpa a sada dierovačov

Obj,číslo sady Popis
7704SB  Quick Draw® Flex prispôsobiteľná pumpa, 2 tažné skrutky, 1 Adaptér,
1 vymedzovacia vložka a kufrík
7706SB   Standard sada – Quick Draw ® Flex prispôsobiteľná pumpa,  dierovače 1/2” až
2” Slug-Buster® razník a matrica,
2 ťažné skrutky, 1 Adaptér, 1 vymedzovacia vložka a kufrík
7804SB  Quick Draw ® pumpa, 2 ťažné skrutky, 1 Adaptér,
1 vymedzovacia vložka a kufrík
7806SB   Standard sada – Quick Draw ® pumpa 1/2” až
2” Slug-Buster® razník a matrica
2 ťažné skrutky, 1 Adaptér, 1 vymedzovacia vložka a kufrík
7804E  Metrická sada – Quick Draw ® pumpa, 2 ťažné skrutky,
1 Adaptér, 1 vymedzovacia vložka a kufrík
7804ESB   Metrická sada – Quick Draw ® pumpa, Slug-Buster ®Pg
razníky a matrica 15.2 mm až 30.5 mm,
2 ťažné skrutky, 1 Adaptér, 1 vymedzovacia vložka a kufrík
7804ISO   Metrická sada – Quick Draw ® pumpa, Slug-Buster ®ISO
razníky a  matrice 16.2 mm až 40.5 mm,
2 ťažné skrutky, 1 Adaptér, 1 vymedzovacia vložka  a kufrík
7904SB  Quick Draw 90 ® pumpa, 2 ťažné skrutky, 1 Adaptér,
1 vymedzovacia vložka a kufrík
7906SB   Quick Draw 90 ® pumpa, 1/2” až 2” Slug-
Buster® rozmery potrubia a rúrok, razníky a matrice, ťažná skrutka
, 1 Adaptér, 1 vymedzovacia skrutka a kufrík
7904E  Metrická sada – Quick Draw 90 ® pumpa, 2 ťažné skrutky,
1 Adaptér, 1 vymedzovacia vložka a kufrík
7904ESB   Metrická sada – Quick Draw 90 ® pumpa, Slug-Buster ®
Pg razníky a matrice 15.2 mm až 30.5 mm,
2 ťažné skrutky, 1 Adaptér, 1 vymedzovacie vložka a kufrík
7904ISO   Metrická sada – Quick Draw 90 ® pumpa, Slug-Buster ®
ISO razníky a matrice 16.2 mm až  40.5 mm,
2 ťažné skrutky, 1 Adaptér, 1 vymadzovacia vložka a kufrík
34983 Plastový kufrík

Podrobný obsah sád, obsah jednotlivých rozmerov matríc a razníkov pozrite v katalógovom liste tu

MÁTE ZÁUJEM O QUICK DRAW SADY?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia