RSM

Elektromagnetické relé subminiatúrne

Subminiatúrne relé sa aplikujú v telekomunikáčných prístrojoch, kancelárskej technike, poplašných systémoch, meracích prístrojoch, v medicínskej monitorovacej technike, v AV prístrojoch, pre ovládacie senzory.

speed punch
bravo-vnutorne-video-jednotky

Relé RSM850

Kontakty: 2 CO; menovité zaťaženie AC1 – 0,5 A/125 V AC; pre PCB; cievky DC do 24 V DC; nízky výkon cievky 0,14 ... 0,20 W. Polarizované, monostabilné relé

casove-a-meracie-rele-seria-6000

Relé RSM850B

Kontakty: 2 CO; menovité zaťaženie AC1 – 0,5 A/125 V AC; pre PCB; cievky DC do 24 V DC; nízky výkon cievky 0,10 ... 0,15 W

nastenne-rozvodnice-s-plastovymi-dverami-ip54

Relé RSM822N

Kontakty: 2 CO; menovité zaťaženie AC1 – 0,6 A/125 V AC; pre PCB; cievky DC, nízky príkon cievky 0,20 W (citlivá verzia) alebo 0,30 W (štandardná verzia)

bravo-vnutorne-video-jednotky

Relé RSM954N

Kontakty: 1 CO; menovité zaťaženie AC1 – 3 A/125 V AC; pre PCB; DC cievky do 24 V DC; nízky výkon cievky 0,36W

casove-a-meracie-rele-seria-6000

Relé RSM957N

Kontakty: 1 CO; menovité zaťaženie AC1 – 0,5 A/125 V AC; pre PCB; DC cievky - citlivé do 24 V DC; nízky výkon cievky 0,15W

MÁTE ZÁUJEM O RELÉ RSM?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku alebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia