KIWA
prepäťové ochrany

KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective Devices) všetkých štandardných kategórií nízkeho napätia. Všetky výrobky sú vyrábané modernými výrobnými postupmi s najvyšším stupňom kontroly kvality, čím sa dosahuje ich vysoká spoľahlivosť a bezpečnosť pri ich použití.

Predstavenie výrobcu:

Kompletná ponuka všetkých typov prepäťových ochrán. Kiwa sa špecialuje na tento druh modulárnych prístrojov. V ponuke 10 sérií. .

eta home

PO I

inštalujú sa na vstup vedenia do objektu v hlavnom rozvádzači.

PO I LCF

na ochranu elektrických sietí a zariadení pred účinkami prepäťovej vlny spôsobenej blízkym, priamym alebo nepriamym úderom blesku

PO I z/e/z e

Na vyrovnávanie potenciálov pri údere blesku. Pre inštalujú sa na vstup vedenia do objektu v hlavnom rozvádzači.

PO II/z

Sú určené k zvedeniu energie prepäťových impulzov v elektrických rozvodoch objektu. Pre inštaláciu do podružných rozvádzačov.

Prepäťové ochrany typu 3 (D)

Ochrana koncových zariadení pred prepäťovými impulzami v elektrických rozvodoch.

Prepäťové ochrany na ochranu jednosmerných obvodov fotovoltaických systémov

Tieto ochrany majú vymeniteľný varistorový modul. S diaľkovou signalizáciou.

Prepäťové ochrany komunikačných liniek pre MaR

Ochrana dátových vstupov zariadení v systémoch merania a regulácie.

Ochrany pre dátové siete Ethernet

Určené na ochranu sietí LAN 100BaseT.

Prehľad sortimentu

bravo-vnutorne-video-jednotky

PO I - prepäťové ochrany typu 1 + typu 2 + typu 3 (B+C+D)

Slúžia na vyrovnávanie potenciálov pri údere blesku a inštalujú sa na vstup vedenia do objektu v hlavnom rozvádzači. Obsahujú vymeniteľnú varistorovú vložku a vyrábajú sa vo vyhotovení s diaľkovou signalizáciou alebo bez diaľkovej signalizácie stavu ochrany. Montáž je na DIN lištu 35 mm.

casove-a-meracie-rele-seria-6000

PO I LCF - prepäťové ochrany typu 1 + typu 2 + typu 3 (B+C+D)

Na ochranu elektrických sietí a zariadení v administratívnych objektoch, objektoch občianskej vybavenosti, rodinných a bytových domoch pred účinkami prepäťovej vlny spôsobenej blízkym, priamym alebo nepriamym úderom blesku do objektu.

nastenne-rozvodnice-s-plastovymi-dverami-ip54

PO II - prepäťové ochrany typu 2 + typu 3 (C+D)

Slúžia k zvedeniu energie prepäťových impulzov v elektrických rozvodoch objektu a inštalujú sa najmä do podružných rozvádzačov. Obsahujú vymeniteľnú varistorovú vložku kódovanú podľa napätia. Vyrábajú sa vo vyhotovení s diaľkovou signalizáciou alebo bez diaľkovej signalizácie stavu ochrany. Montáž je na DIN lištu 35 mm.

elektromery

Prepäťové ochrany typu 3 (D)

Slúžia ako ochrana koncových zariadení pred prepäťovými impulzami v elektrických rozvodoch. Spoločným znakom prepäťových ochrán typu 3 je originálna konštrukcia s tepelným odpojovacím zariadením, ktoré je zároveň aj požiarne bezpečnostným prvkom. Odporúča sa inštalovať ich čo najbližšie k chránenému zariadeniu.

elektromery

Prepäťové ochrany na ochranu jednosmerných obvodov fotovoltaických systémov

Slúžia na ochranu jednosmerných obvodov fotovoltaických systémov. Obsahujú vymeniteľnú varistorovú vložku a vyrábajú sa vo vyhotovení s diaľkovou signalizáciou alebo bez diaľkovej signalizácie stavu ochrany. Montáž je na DIN lištu 35 mm.

elektromery

Prepäťové ochrany pre MaR

Slúžia na ochranu dátových vstupov zariadení v systémoch merania a regulácie. Jednotlivé typy prepäťových ochrán sú určené pre rôzne aplikačné oblasti. Prepäťové ochrany typu DM slúžia na ochranu meracej a regulačnej časti výstupu zariadenia. Prepäťové ochrany typu DN slúžia na ochranu napájacej časti výstupu zariadenia. Vyrábajú sa vo vyhotoveniach R (rozvádzačové), M (modulové) a P (integrované).

elektromery

Prepäťové ochrany pre dátové siete Ethernet

Dátové prepäťové ochrany DME sú určené na ochranu sietí LAN 100BaseT (CAT5). Vyrábajú sa v modulovom vyhotovení s ochranou 2 párov vodičov.

elektromery

Modul signalizácie poruchy

Moduly signalizácie poruchy MSP-24 a MSP-230 sú určené pre zvukovú a svetelnú signalizáciu poruchového stavu prepäťových ochrán.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia