Hydraulické lisovacie náradie

určená na obrubovanie spojek a koncoviek

 

speed punch

pre prierez kábla až do 1600 mm2

Katalóg všetky série a typy - PDF Strany 144 - 184
Otvoriť

Ručný pohon:
HP45 do 150 mm2 prierez kábla - katalóg strana 145
HP50 do 240 mm2 prierez kábla - katalóg strana 147
HP60-3 do 240 mm2 prierez kábla - katalóg strana 149
HP60-4 do 240 mm2 prierez kábla - katalóg strana 151
HPI130-C do 400 mm2 prierez kábla - katalóg strana 153
HPI130-C2 do 400 mm2 prierez kábla - katalóg strana 155
HPI130- H do 400 mm2 prierez kábla - katalóg strana 157

Akumulátorový pohon:
STILO45 - do 150 mm2 prierez kábla - katalóg strana 146
STILO50 do 240 mm2 prierez kábla -katalóg strana 148
AP60-1 do 240 mm2 prierez kábla - katalóg strana 150
AP60-2 do 300 mm2 priemez kábla - katalóg strana 152
AP130-C do 400 mm2 priemez kábla - katalóg strana 154
AP130-C2 do 400 mm2 prierez kábla - katalóg strana 156
AP130-H do 400 mm2 prierez kábla - katalóg strana 158

Určené pre nožné pumpy alebo elektro-kompresor (pozri katalógový list)
PP230-630 (630mm2), PP230 (630mm2), PP520 (1000mm2), PP600 (1600mm2) - katalóg strana 159- 162

MÁTE ZÁUJEM O HYDRAULICKÉ LISOVACIE NÁRADIE?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia