Séria 38

väzobný člen

kontaktný alebo polovodičový výstup, skrutkové alebo bezskrutkové svorky, časové relé v zhodnom prevedení

speed punch

Väzobný člen 0,1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 16 A

Katalógový list PDF Séria 38
Stiahnúť 673 kB

CHARAKTERISTICKÉ PRVKY

  EMR elektromechanické relé SSR polovodičové relé
šírka 6,2 mm
• EMR = vstup DC, AC alebo AC/DC • SSR = vstup DC alebo AC/DC • skrutkové alebo bezskrutkové svorky
38.51/38.61
• 1P - 6 A / 250 V AC 6 mm vzdušná a 8 mm povrchová vzdialenosť medzi vstupom a kontaktnou sadou
38.81/38.91
• optočlen s polovodičovým výstupom pre 0,1 A / 48 v DC, 2 A / 24 V DC alebo 2 A / 240 V AC • vysoká početnosť a nehlučné spínanie • bez opotrebení kontaktov
šířka 6,2 mm
• provedenie k potlačeniu zbytkových prúdov
pri dlhých ovládacích vedeniach
• EMR = vstup AC alebo AC/DC
• SSR = vstup AC alebo AC/DC
• skrutkové alebo bezskrutkové svorky
38.51.3… - 38.61.3…
• 1P - 6 A / 250 V AC
6 mm vzdušná a 8 mm povrchová
vzdialenosť medzi vstupom a kontaktnou sadou
38.81.3… - 38.91.3…
• optočlen s polovodičovým výstupom pre
0,1 A / 48 v DC, 2 A / 24 V DC alebo 2 A /
240 V AC
• vysoká početnosť a nehlučné spínanie
• bez opotrebovania kontaktov
šířka 6,2 mm
• časové relé
• 4 časové funkcie, 4 časové rozsahy
0,1 s ... 6 h
• EMR = vstup AC/DC 12 V alebo 24 V
• SSR = vstup AC/DC 24 V
• skrutkové svorky
38.21
• 1P - 6 A / 250 V AC
• 6 mm vzdušná a 8 mm povrchová vzdialenosť medzi vstupom a kontaktnou sadou
38.21...9024-8240
• optočlen s polovodičovým výstupom pre 2 A / 24 V DC, 2 A / 240 V AC
• vysoká početnosť a nehlučné spínanie
• bez opotrebovania kontaktov
šířka 14 mm
• 2 P 8 A alebo 1 P 16 A
• EMR = vstup DC alebo AC/DC
• SSR = vstup DC
• skrutkové alebo bezskrutkové svorky
38.01/38.52/38.11/38.62
• 1P - 16 A / 250 V AC
• 2P - 8 A / 250 V AC
• 6 mm vzdušná a 8 mm povrchová vzdialenosť medzi vstupom a kontaktnou sadou
38.31/38.41
• optočlen s polovodičovým výstupom pro 5 A / 24 V DC, 3 A / 240 V AC
• vysoká početnosť a nehlučné spínanie
• bez opotrebenia kontaktov

 

MÁTE ZÁUJEM O RELÉ SÉRIA 38?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia