Séria 10

súmrakový spínač

súmrakový spínač na ovládanie osvetlenia vonkajších schodísk, vchodov, komunikácií, nákladov atď.

speed punch

súmrakový spínač pre ovládanie osvetlenia vonkajších schodísk, vchodov, komunikácii, výloh atd.
k decentrilizovanému ovládaniu osvetlenia pre odstránenie vysokých zapínacích prúdov a poklesu napätí pri zapínaní množstva svietidiel
montáž na stenu alebo na stĺp a na exteriérové svietidlá alebo na verejné osvetlenie
šetrí energiu, pretože zapína osvetlenie lokálne podľa miestnych podmienok osvetlenia
vypína pri vnútornom osvetlení zníženom o príspevok osvetlenia vypínaného svíetidla (patentovaná kompenzácie vplyvu spínaného svietidla)
typy 10.32 a 10.41 sú určené pre bežné svietidlá a pre pomalé nabiehajúce výbojky, ktoré dosiahnu plné svietivosti do 10 min
prah zapnutia osvetlenia je nadstaviteľný 1 až 80 lx, pri type 10.61 je pevne nadstavený 10 lx
spínač a čidlo sú zabudované v jednom púzdre
pre zníženie nákladov pri inštalácií sú prvé cykly programované bez časového oneskorenia a nadstavenie hodnôt sa uskutočňuje pomocou tlačítka v prevedení LED indikácie (okem 10.61)

Katalógový list PDF Séria 10
Stiahnúť 168 kB

CHARAKTERISTICKÉ PRVKY

Séria 10 Popis a funkcie
10.32 • 2-pólové spínání (L+N) skupiny svietidiel do 16 A
10.41 • 1-pólové spínanie (L) skupiny svietidiel do 16 A
10.42 • 2Z k spínaniu 2 skupín svietidiel do 16 A* pri rôznych nasstaviteľných úrovniach osvetlenia
10.51 • 1-pólové spínanie (L) skupiny svietidiel do 12 A
10.61 • 1-pólové spínanie (L) skupiny svietidiel do 16 A
• montáž na vonkajšie svietidlá (napr. pouličné osvetlenie)

 

MÁTE ZÁUJEM O RELÉ SÉRIA 10?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia