Séria 84

multifunkčné časové relé SMARTimer

2 nezávisle programovateľné kanály, 2 napájacie napätie 12...24 V AC/DC a 110...240 V AC/DC

speed punch

2 nezávislé programovateľné kanály
napájacie napätie 12...24 V AC/DC a 110...240 V AC/DC
dve programovacie prostredia: smartphonom NFC alebo joystikom
programovanie nových funkcii na obidvoch kanáloch pomocou 25 uložených funkcii
vysoká presnosť nastaveného času
- desatiny sekundy, sekundy, minúty, hodiny
- štrvrťročné nastavenie času 000.1 s...9999 h
programovanie po vložení PIN
zobrazenie ubehnutej a ostávajúcej doby

Katalógový list PDF Séria 84
Stiahnúť 221 kB

CHARAKTERISTICKÉ PRVKY

Podrobnosti v katalógovom liste tu

MÁTE ZÁUJEM O RELÉ SÉRIA 84?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia