Prepäťové ochrany pre MaR

Slúžia na ochranu dátových vstupov zariadení v systémoch merania a regulácie. Jednotlivé typy prepäťových ochrán sú určené pre rôzne aplikačné oblasti.

speed punch
bravo-vnutorne-video-jednotky

DM, DN

Pre ochranu dátových vstupov zariadení v systémoch merania a regulácie, ktoré sú vo všeobecnosti značne citlivé na poškodenie prepätím, sú určené prepäťové ochrany typu DM (pre meranie a reguláciu) a DN ( napájacie).
Tieto prepäťové ochrany sú charakteristické:
- vysokou zvodovou schopnosťou až 20 kA(8/20) podľa typu, - vysokou účinnosťou potlačenia prepäťových javov, - jednoduchou inštaláciou, - dlhou životnosťou;

casove-a-meracie-rele-seria-6000

DM-CS-R, DM-CC-R

Ochrana dátových vstupov zariadení v systémoch merania a regulácie, ktoré sú citlivé na poškodenie prepätím, sú určené prepäťové ochrany typu DM (pre meranie a reguláciu) a DN ( napájacie).
Tieto prepäťové ochrany sú charakteristické:
- vysokou zvodovou schopnosťou až 20 kA(8/20) podľa typu,
- vysokou účinnosťou potlačenia prepäťových javov,
- jednoduchou inštaláciou,
- dlhou životnosťou;

casove-a-meracie-rele-seria-6000

DM-CCT-R

Používa sa ako ochrana prístrojov pred prepätím, šíriacim sa cez dátové a komunikačné vedenia. Určená pre dvojlinkové vedenie, alebo dve jednolinkové vedenia (symetrické alebo nesymetrické systémy). Aplikácia: v oblasti merania, riadenia, digitálnych i analógových informačných prenosových zariadení.

casove-a-meracie-rele-seria-6000

DM485-4DB25

Určená na ochranu elektronických zariadení používajúcich rozhranie RS-485 a RS-422. Je navrhnutá pre použitie v ochrannej bleskovej zóne ZBO 1 (vo vnútri stavebného objektu). Ochranný účinok prepäťovej ochrany je zaistený kombináciou hrubej a jemnej prepäťovej ochrany. Hrubú ochranu zabezpečujú bleskoistky, jemnú ochranu zabezpečuje obvod s rýchlymi supresorovými diódami. Ochranný účinok pôsobí voči pozdĺžnemu aj priečnemu impulznému prepätiu (medzi vodičmi a zemou, medzi vodičmi navzájom).

MÁTE ZÁUJEM O PREPÄŤOVÉ OCHRANY PRE MAR KIWA?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku alebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia