Slug-Buster

sady

Náhradné a doplňujúce súpravy dierovačov pre akumulátorové, hydraulické a račne. Dostupné sady: 7216 - 1/2 ”- 2” dierovacie raznice a matrica, 7214E - Pg-9 až 30,5 mm Slug-Buster® Pg dierovače, 7215E - Súprava dierovačov ISO-16 až ISO-40 Slug-Buster® ISO, 35617 - Súprava dierovačov ISO-16 až ISO-40 Slug-Buster® ISO, 06892 - Súprava razidiel ISO-16 až ISO-63 Slug-Buster ® ISO

speed punch

Systémy dierovania plechu SLUGBUSTER
Náhradné a doplňujúce súpravy dierovačov pre akumulátorové, hydraulické a račne
Balené v kartóne pre ľahké vloženie do existujúcich sád
Dostupné sady:
7216 - 1/2 ”- 2” dierovacie raznice a matrica
7214E - Pg-9 až 30,5 mm Slug-Buster® Pg dierovače
7215E - Súprava dierovačov ISO-16 až ISO-40 Slug-Buster® ISO
35617 - Súprava dierovačov ISO-16 až ISO-40 Slug-Buster® ISO
06892 - Súprava razidiel ISO-16 až ISO-63 Slug-Buster ® ISO

Katalóg PDF SLUG BUSTER SADY
Stiahnúť 121 kB

Tabuľka SLUG BUSTER SADY

 

Obj,číslo sady Popis  Váha -kg
7216 1/2” - 2” Veľkosti trubiek  Kit 2.5
7214E Pg-9 - 30.5 mm Slug-Buster ® Pg rozmery Kit .6
7215E ISO-16 - ISO-40 Slug-Buster® ISO rozmery Kit 2.3
35617 ISO-16 - ISO-40 Slug-Buster® ISO rozemry Kit .7
06892 ISO-16 - ISO-63 Slug-Buster ® ISO rozmery Kit 2.5

* jednotlivé diely súpravy dierovačov nájdete v katalógovom liste

MÁTE ZÁUJEM O SLUG BUSTER SADY DIEROVAČE?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia