Prepäťové ochrany pre fotovolitku

Prepäťové ochrany na ochranu jednosmerných obvodov fotovoltaických systémov

speed punch
bravo-vnutorne-video-jednotky

PO I 2 PV, PO I 3 PV, PO I 5 PV

Na ochranu jednosmerných obvodov fotovoltaických systémov s prevádzkovým napätím do 1000 V DC
Prepäťová ochrana so zvýšenou odolnosťou
proti poruchám izolácie voči zemi
Výmenné ochranné vložky
Varistorové vložky pre ochranu pred prepätím
Optická signalizácia poruchy
Diaľková signalizácia poruchy (vyhotovenie R)
Ochranné vložky otočiteľné o 180O

casove-a-meracie-rele-seria-6000

POPV II 2 F, POPV II 3 F

POPV sú prepäťové ochrany vyvinuté pre použitie v oblasti fotovoltaiky, v obvodoch s jednosmerným prúdom.

Na ochranu jednosmerných obvodov fotovoltaických systémov s prevádzkovým napätím do 1000 V DC
Výmenné ochranné vložky
Varistorové vložky pre ochranu pred prepätím
Optická signalizácia poruchy
Diaľková signalizácia poruchy (vyhotovenie R)
Ochranné varistorové vložky otočiteľné o 180o

casove-a-meracie-rele-seria-6000

PO II 1 PV, PO II 2 PV, PO II 3 PV

PO II PV sú prepäťové ochrany vyvinuté pre použitie v oblasti fotovoltaiky pre ostrovné systémy.

Na ochranu jednosmerných obvodov s prevádzkovým napätím do 200 V DC
Výmenné ochranné moduly
Varistorové moduly pre ochranu pred prepätím
Optická signalizácia poruchy
Diaľková signalizácia poruchy (vyhotovenie R)
Ochranné moduly otočiteľné o 180O

casove-a-meracie-rele-seria-6000

PO II 3 PH

Na ochranu jednosmerných obvodov fotovoltaických systémov s prevádzkovým napätím do 1000 V DC
3-pólová ochrana so zvýšenou odolnosťou proti poruchám izolácie voči zemi
Výmenné ochranné vložky
Varistorové vložky pre ochranu pred prepätím
Optická signalizácia poruchy
Diaľková signalizácia poruchy (vyhotovenie R)
Ochranné vložky otočiteľné o 180O
Multifunkčné svorky (pre vodiče a prepojovacie lišty)

MÁTE ZÁUJEM O PREPÄŤOVÉ OCHRANY PRE FOTOVOLITKU KIWA?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku alebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia