Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti:

ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o.
Bulharská 44
917 01 Trnava
Slovenská republika

Fakturačné údaje:

IČO: 34145389
IČ DPH: SK2020394585

Kontaktné informácie:

Tel: +421 33 55 12 470
Email: zeko@zeko.sk

Sociálne siete:

Facebook

twitter

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, Oddiel: Sro , vložka číslo: 2206/T.

Predajňa:

ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o.
Bulharská 44
917 01 Trnava
Slovenská republika

Kontaktné informácie:

Tel.: +421 33 55 02 797

Prevádzkové otváracie hodiny:

Pondelok - Piatok: 7:30-16:00
Sobota, Nedeľa: zatvorené

QR kód:

qrkode
kontaktné informácie

Obchodná riaditeľka:

Mobil: +421 915 712 828

Email: zenuch@zeko.sk

Odbyt:

Tel.: +421 33 55 02 797

Email: predajna@zeko.sk

Logistika:

Mobil: +421 918 517 524

Email: sklad@zeko.sk

Obchodný zástupca:

Mobil: +421 907 783 115

Email: obchod@zeko.sk

Kontaktný formulár

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia