Séria 41

nízke relé do pätice - do PS

relé do plošných spojov alebo do pätice, výška 15,7 mm

speed punch

nízke relé do plošných spojov alebo do pätice, výška 15,7 mm
cievky AC a DC so zvýšenou citlivosťou (400 mW)
6 kV (1,2/50 μs), vzdušná vzdialenosť a povrchová cesta 8 mm
teplota okolia do +85 °C
reléové krytí RT II
pätice so skrutkovýmii alebo bezskrutkovými svorkami

Katalógový list PDF Séria 41
Stiahnúť 368 kB

CHARAKTERISTICKÉ PRVKY

  41.31 41.52 41.61
Počet kontaktov 1P 2P 1P
Max. trvalý púd / max. spínaný prúd A 12/25 8/15 16/30
Menovité napätie / max. spínané napätie V AC 250/400 250/400 250/400
AC1 max. spínaný výkon VA 3000 2000 4000
AC15 max. spínaný výkon (230 V AC) VA 600 400 750
AC3 záťaž, 1 fázový motor (230 V AC) kW 0,5 0,3 0,5
DC1 max. spínaný prúd (30/110/220 V DC) A 12/0,3/0,12 8/0,3/0,12 16/0,3/0,12
Min. spínaný výkon mW (V/mA) 300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)
Štandardný materiál kontaktov AgNi AgNi AgNi
       
Menovité napätie (UN) V AC (50/60 Hz) 24-230 24-230 24-230
V DC 5-110 5-110 5-110
Menovitý príkon AC/DC  W 0,75/0,4 0,75/0,4 0,75/0,4
Pracovný rozsah AC (50 Hz) (0,8...1,1)UN (0,8...1,1)UN (0,8...1,1)UN
DC (0,7...1,5)UN (0,7...1,5)UN (0,7...1,5)UN
Prídržné napätie AC/DC 0,8/0,4 UN 0,8/0,4 UN 0,8/0,4 UN
Napätie odpadu AC/DC 0,15/0,1 UN 0,15/0,1 UN 0,15/0,1 UN
Mechanická životnosť AC/DC počet zopnutí 10·106/10·106 10·106/10·106 10·106/10·106
Elektrická životnosť AC1 počet zopnutí 60 · 103 60 · 103 50 · 103
Doba príťahu / odpadu ms 5/4 5/4 5/4
Napäťová pevnost cievka/kontaktná sada (1,2/50μs) kV 6 (8mm) 6(8mm) 6 (8 mm)
Napäťová pevnosť rozopnutých kontaktov V AC 1000 1000 1000
Teplota okolia °C –40…+85/–40...+70 –40…+85/–40...+70 –40…+85/–40...+70
Reléové krytie RT II RT II RT II

MÁTE ZÁUJEM O RELÉ SÉRIA 41?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia