EURONORD

krabice pre montáž svorkovníc a elektrických komponentov

Malé až stredné štandardné skrine pre montáž svorkových blokov a iných priemyselných komponentov na DIN lišty. Rovnako sú určené pre montáž a ochranu senzorov riadiacich výrobných procespv. Tieto polykarbonátové, polyesterové skrine sú vhodné pre využitie všade tam, kde sa vyžaduje elegantý vzhľad a vysoká odolnosť.

armod fr

Malé až stredné štandardné skrine pre montáž svorkových blokov a iných priemyselných komponentov na DIN lišty. Rovnako sú určené pre montáž a ochranu senzorov riadiacich výrobné procesy. Tieto polykarbonátové, polyesterové skrine sú vhodné pre využitie všade tam, kde sa vyžaduje elegantý vzhľad a vysoká odolnosť.

Katalóg PDF EURONORD krabice
Otvoriť

Popis

  • Prevedenie PC polykarbonát: Materiál polykarbonát, IP 66/67, Mechanická odolnosť IK 07(bočné steny)/08 (predná stena), Rozsah teplôt (krátkodobo): -40°C - 120°C, nepretržite: -40°C-80°C, Elektrická izolácia: Úplne izolované, Materilá skrutiek: kovové, Tesnenie: PUR, Test žeravým drôtom: 960°C, Netoxickosť: bezhalogénové, UV odolnosť: UL 508, Chemická odolnosť: dobrá
  • Prevedenie Polyester: Materiál polyester, IP 66/67, Mechanická odolnosť IK 08, Rozsah teplôt (krátkodobo): -50°C - 120°C, nepretržite: -40°C-80°C, Elektrická izolácia: Úplne izolované, Materilá skrutiek: kovové, Tesnenie: EPDM, Test žeravým drôtom: 960°C, Netoxickosť: bezhalogénové, UV odolnosť:-, Chemická odolnosť: dobrá
  • Prevedenie ABS: Materiál ABS, IP 66/67, Mechanická odolnosť IK 07, Rozsah teplôt (krátkodobo): -40°C - 80°C, nepretržite: -40°C-60°C, Elektrická izolácia: Úplne izolované, Materilá skrutiek: kovové, Tesnenie: EPDM, Test žeravým drôtom: 650°C, Netoxickosť: bezhalogénové, UV odolnosť:-, Chemická odolnosť: dobrá

Tabuľka rozmerov EURONORD

Rozmery a prevedenia v katalógu na strane: 22

MÁTE ZÁUJEM O EURONORD KRABICE?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia