Séria 80

časové relé

multifunkčné alebo monofunkčné časové relé

speed punch

multifunkčné alebo monofunkčné časové relé
multifunkčné: 6 časových funkcii
multinapäťové 12...240 V AC/DC (24...240 V AC/DC)
multirozsahové 6 časových rozsahov od 0,1 s do 24 h
montáž a nadstavenie zhodným plochým alebo krížovým skrutkovačom
polovodičový výstup pri 80.71
na DIN-lištu
šířka 17,5 mm

Katalógový list PDF Séria 80
Stiahnúť 356 kB

CHARAKTERISTICKÉ PRVKY

Séria 80 Popis a funkcie
80.01
multifunkčné
• multinapäťové (12...240)V AC/DC
• multifunkčné
• funkcie AI: oneskorený rozbeh, DI: prechodný kontakt, SW:blikač začínajúcí pulzom, BE: oneskorený návrat, CE: oneskorený rozbeh/návrat, DE: prechodný kontakt zapnutím ovládania
80.11
oneskorený rozbeh
• multinapäťové (24...240)V AC/DC
• oneskorený rozbeh 
80.21
prechodný kontakt
• multinapäťové (24...240)V AC/DC
• pechodný kontakt
80.41
oneskorený návrat
• multinapäťové (24...240)V AC/DC
• oneskorený návrat
80.91
taktovač
• multinapäťové (12...240)V AC/DC
• taktovač
80.71
multifunkčné, polovodičový výstup
• multinapäťový vstup (24...240) V AC/DC
• polovodičový výstup (24...240) V AC/DC / 1 A
• multifunkčné
• optočlen medzi vstupom a výstupom
• AI: oneskorený rozbeh, DI: prechodný kontakt, SW:blikač začínajúci pulzom, BE: oneskorený návrat, CE: oneskorený rozbeh/návrat, DE: prechodný kontakt zapnutím ovládania
80.61
oneskoený návrat bez pomocného napätia
• multinapäťové (24...240)V AC a (24...220)V DC • oneskoený návrat bez pomocného napätia
80.82
prepínač hvezda-trojuholník
• multinapäťové (12...240)V AC/DC • prepínač hvezda-trojuholník • oneskorenie (0,05...1)s

 

MÁTE ZÁUJEM O RELÉ SÉRIA 80?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia