VÝMENNÍKY

Rôzne typy výmenníkov tepla pre priemyselné aplikácie

armod fr
wra

EXW

Priemyselný výmenník tepla voda/vzduch pre montáž na stenu a strechu. Rad EXW výmenníkov tepla voda/vzduch má široký rozsah chladiacich výkonov, aby splnil všetky požiadavky.

Chladiaci výkon: široký rozsah od 870W do 25000W
Inštalácia: nástenná alebo strešná
Napájanie: 230V, 115V a 400/460V
Stupeň ochrany: IP54 alebo IP55 v závislosti od modelu / Typ 12

wla

XVA

Nástenný priemyselný výmenník tepla vzduch/vzduch. Vďaka svojim kompaktným rozmerom môžu byť výmenníky tepla vzduch/vzduch XVA inštalované vo všetkých elektrických skriniach, dokonca aj v aplikáciách, kde je potrebný obmedzený priestor z hľadiska šírky a hĺbky.

Kompaktné rozmery
Špecifický chladiaci výkon: 16 až 85 W/K
Inštalácia: vnútorná alebo vonkajšia
Napájanie: 230V a 115V
Stupeň ochrany: IP54 alebo IP55 v závislosti od modelu / Typ12

MÁTE ZÁUJEM O VÝMENNÍKY COSMOTEC?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia