Séria 43

nízke rele do PS

nízke relé do plošných spojov, výška 15,4 mm, cievky DC so zvýšenou citlivosťou (250 a 400 mW)

speed punch

nízke relé do plošných spojov, výška 15,4 mm
cievky DC so zvýšenou citlivosťou (250 a 400 mW)
6 kV(1,2/50 μs), vzdušná vzdialenosť i povrchová cesta 10 mm
teplota okolia do +85 °C
reléové krytí RT II

Katalógový list PDF Séria 43
Stiahnúť 144 kB

CHARAKTERISTICKÉ PRVKY

  43.41 43.41-0300 43.61-0300
Počet kontaktov 1P 1Z 1Z
Max. trvalý prúd / max. spínaný prúd A 10/15 10/15 16/25
Menovité napätie / max. spínané napätie V AC 250/400 250/400 250/400
AC1 max. spínaný výkon VA 2500 2500 4000
AC15 max. spínaný výkon (230 V AC) VA 500 500 750
AC3 záťaž, 1 fázový motor (230 V AC) kW - - -
DC1 max. spínaný prúd (30/110/220 V DC) A 10/0,3/0,12 10/0,3/0,12 6/0,3/0,12
Min. spínaný výkon mW (V/mA) 300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)
Štandardný materiál kontaktov AgNi AgNi AgNi
       
Menovité napätie (UN) V AC (50/60 Hz) - - -
V DC 3-48 3-48 12-48
Menovitý príkon AC/DC  W —/0,25—/0,4
Pracovný rozsah AC (50 Hz) - - -
DC (0,7...1,5)UN (0,7...1,5)UN (0,7...1,2)UN
Prídržné napätie AC/DC 0/0,4 UN 0/0,4 UN 0/0,4 UN
Napätie odpadu AC/DC -/0,05 UN -/0,05 UN -/0,05 UN
Mechanická životnosť AC/DC počet zopnutí -/10·106 -/10·106 -/10·106
Elektrická životnosť AC1 počet zopnutí 100 · 103 100 · 103 50 · 103
Doba príťahu / odpadu ms 6/4 6/4 6/2
Napäťová pevnost cievka/kontaktná sada (1,2/50μs) kV 6 (10mm) 6(10mm) 6 (10 mm)
Napäťová pevnosť rozopnutých kontaktov V AC 1000 1000 1000
Teplota okolia °C –40…+85 –40…+85 –40…+85
Reléové krytie RT II RT II RT II

MÁTE ZÁUJEM O RELÉ SÉRIA 43?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia