Sady odizolovávacieho náradia

Sada odizolovávacieho náradia - 1799 001 a 1799 002

 

speed punch
eta ecom1

Sada odizolovávacieho náradia - 1799 001

vhodný na odizolovávanie vonkajšieho plášťa, polovodivej vrstvy a na odstránenie primárnej izolácie
optimálné zariadenie pre realizáciu celej odizolovávacej precedúry rôznorodých typov káblov

pevný kufrík s gumovo-penovou výplňou
Výbava:
AIS - odblankovávač káblu 1719 6
posúvacia páka 1719 4
10 x 14 farebne rozlíšené podložky
2 náhradné skrutky na upevnenie noža 1719 7
FBS - odblankovávač káblu 1722 1
IMS II - odblankovávač káblu 1723 1
silikónové mazivo v tube AG1013
2.5mm imbusový kľúč 1710 0
pevný kufrík 1799 000

eta ecom1

Sada odizolovávacieho náradia - 1799 002

vhodný na odizolovávanie vonkajšieho plášťa, polovodivej vrstvy a na odstránenie primárnej izolácie.
optimálné zariadenie pre ralizáciu celej odizolovávacej precedúry rôznorodých typov káblov

pevný kufrík s gumovo-penovou výplňou
Výbava:
univerzálny odizolovávač káblu - AMS AV6221
odizolovávač káblu pre vylkanizovanú polovodivú vrstvu - FBS 1722 1
univerzálny odizolovávač káblu pre izolácie MV káblov - IMS II 1723 1
silikónové mazivo v tube AG1013
špeciálné elektrikárské nožnice 1601 0
nôž na káble AV3920
pevný kufrík AG3000
Voliteľná výbava:
rukoväť IMS 20kV AV6300
4 odizolovávacie nástavce podľa vášho vyberu (str. 13) AV63

MÁTE ZÁUJEM O SADY ODIZOLOVÁVACIEHO NÁRADIA?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia