Séria 27

impulzný spínač

Spínač impulzne ovládaný kompaktný, 10 A

speed punch

impulzne ovládaný spínač 1- alebo 2-kontaktný so spoločným pripojením cievky a kontaktov
27.0x - pre priame ovládanie 4 presvetlených tlačítok alebo až 24 tlačítok pomocou modulu 027.00
27.2x - pre priame ovládanie až 15 presvetlených tlačítok bez modulu 027.00 vďaka vnútornému zapojeniu vhodného pre trvalé zopnutie
3 rôzne kroky spínania kontaktov
cievky AC
bez ovládacieho napätia zostane výstupné relé v poslednom stave
materiál kontaktov bez Cd
montáž do krabice alebo na panel

Katalógový list PDF Séria 27
Stiahnúť 128 kB

CHARAKTERISTICKÉ PRVKY

Séria 27 Popis a funkcie
27.0x • 1Z / 10 A
• 2Z / 10 A (viď postup krokov)
• pre priame ovládanie 4 presvetlených tlačítiek (max. 1 mA / 230 V AC) alebo 24 tlačítok pomocou modulu 027.00
27.2x • 1Z / 10 A
• 2Z / 10 A (viď postup krokov)
• pre priame ovládanie 15 presvetlených tlačítok (max. 1 mA / 230 V AC) bez modulu 027.00

 

MÁTE ZÁUJEM O RELÉ SÉRIA 27?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia