Séria 39

väzobný člen

Väzobný člen 0,1 - 2 - 6 A, Elektromechanické relé, Polovodičové relé

speed punch

instalačná výhoda v typovej rozmanitosti
šírka 6,2 mm šetrí miesto
16-pólové prepojovacie lišty (modrá, čierna, červená) šetria montážnu dobu
integrované indikačné a EMC ochranné obvody
integrovaná prídržná a demontážna spona
pre plochý a krížový skrutkovač

Katalógový list PDF Séria 39
Stiahnúť 1,75 MB

CHARAKTERISTICKÉ PRVKY

MasterINTERFACE EMR elektromechanické relé SSR polovodičové relé
MasterBASIC
• univerzálný ako väzobný člen na pripojenie čidiel na vstupe PLA (programovatelný logický automat) alebo k ovládaniu výkonných jednotek na výstupu PLA
39.11 39.10
MasterPLUS
• univerzálne ako väzobný člen na pripojenie čidiel na vstupe PLA alebo pre ovládanie výkonných jednotiek na výstupe PLA
• poistkový modul pre individuálne jemné istenie (5 x 20) mm (príslušenstvo) • typ 39.3x3 pre potlačenie zbytkových prúdov pri ovládaní 125 V AC a 230 V AC
39.31 - 39.31.3 39.30 - 39.30.3
MasterINPUT
• pre výhodné pripojenie čidiel na vstupe PLA
• prívody a napájanie čidiel na rovnakom vstupnom väzobnom člene s jednoduchým umiestnením prívodov - šetrí miesto, ďalšie radové svorky nie sú potrebné
39.41 39.40
MasterOUTPUT
• pre výhodné ovládanie výkonných jednotiek na výstupe PLA
• prívody a napájanie výkonných jednotiek na rovnakom výstupnom väzebnom člene s jednoduchým umístnením prívodov- šetrí miesto, dalšie radové svorky nie sú potrebné
39.21 39.20
MasterTIMER
• pre výhodnú inštaláciu a prevádzku časového relé v rovnakom úzkom prevedení
• 8 časových funkcií a 4 časové rozsahy voliteľné DIP prepínačom • jemné časové nadstavenie a LED indikáce na prednej strane 
• výstupný poistkový modul pre individuálne jemné istenie (5 x 20) mm (príslušenstvo)
39.81 39.80

 

MÁTE ZÁUJEM O RELÉ SÉRIA 39?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia