Polovodičové relé pre priemyselnú automatizáciu

 

RSR45, RSR75, RSR95, RSR72, RSR62, RSR52, RSR50

speed punch
bravo-vnutorne-video-jednotky

Polovodičové relé RSR45

Jednofázové polovodičové relé, miniatúrne. Kríženie nulou alebo náhodné zapínanie. DC riadiaci vstup. Záťažový prúd 10...25 A. Záťažové napätie 380 V AC. Dielektrická pevnosť 4000 Vrms.

casove-a-meracie-rele-seria-6000

Polovodičové relé RSR75

Jednofázové polovodičové relé s chladičmi. Prepínanie nulou. DC riadiaci vstup. Záťažový prúd 15...25 A. Záťažové napätie 240, 600 V AC. Dielektrická pevnosť 4 000 Vrms.

nastenne-rozvodnice-s-plastovymi-dverami-ip54

Polovodičové relé RSR95

DC záťaž. DC riadiaci vstup. Výstup MOSFET alebo IGBT. Záťažový prúd 7...100 A. Záťažové napätie 24...700 V DC. Dielektrická pevnosť 2 500 Vrms (optoizolácia).

nastenne-rozvodnice-s-plastovymi-dverami-ip54

Polovodičové relé RSR72

Jednofázové polovodičové relé s chladičmi. Kríženie nulou alebo náhodné zapínanie. AC alebo DC riadiaci vstup. Záťažový prúd 10...75 A. Záťažové napätie 240, 480, 600 V AC.

nastenne-rozvodnice-s-plastovymi-dverami-ip54

Polovodičové relé RSR62

Trojfázové polovodičové relé, priemyselné. Kríženie nulou alebo náhodné zapínanie. AC alebo DC riadiaci vstup. Záťažový prúd 25...80 A. Záťažové napätie 480, 600 V AC.

nastenne-rozvodnice-s-plastovymi-dverami-ip54

Polovodičové relé RSR52

Jednofázové polovodičové relé, priemyselné. Kríženie nulou alebo náhodné zapínanie. AC alebo DC riadiaci vstup. Záťažový prúd 10...80 A. Záťažové napätie 240, 480, 600 V AC.

nastenne-rozvodnice-s-plastovymi-dverami-ip54

Polovodičové relé RSR50

Opticky izolovaný, LED indikátor vstupu, vysoká schopnosť dV/dt, nízka spotreba energie, kompatibilné s TTL a CMOS

MÁTE ZÁUJEM O POLOVODIČOVÉ RELÉ PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU RELPOL?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku alebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia