Séria 62

výkonové relé

výkonové relé 16 A do pätice, do PS alebo pripojenie fastony

speed punch

výkonové relé 16 A do pätice, do PS alebo pripojené fastonmi
cievka AC a DC
druh kontaktov 5 a 6 s bezpečným oddelením
6 kV(1,2/50 μs), vzdušná vzdialenosť 6 mm a povrchová cesta 8 mm
mechanická aretácia pri 62.32/33
pätice so skrutkovými svorkami alebo do PS

Katalógový list PDF Séria 62
Stiahnúť 1,78 MB

CHARAKTERISTICKÉ PRVKY

  62.22 / 23 62.22 / 23-0300 62.32 /33 62.32 / 33-0300 62.82 / 83 62.82 / 83-0300
Počet kontaktov 2P | 3P 2Z | 3Z 2P | 3P 2Z | 3Z 2P | 3P 2Z | 3Z
Max. trvalý prúd / max. spínaný prúd A 16/30 16/30 16/30 16/30 16/30 16/30
Menovité napätie / max. spínané napätie V AC 250/400 250/400 250/400 250/400 250/400 250/400
AC1 max. spínaný výkon VA 4000 4000 4000 4000 4000 4000
AC15 max. spínaný výkon (230 V AC) VA 750 750 750 750 750 750
AC3 záťaž, 1 fázový motor (230 V AC) kW 0,8/— | 0,8/1,5 0,8/— | 0,8/1,5 0,8/— | 0,8/1,5 0,8/— | 0,8/1,5 0,8/— | 0,8/1,5 0,8/— | 0,8/1,5
DC1 max. spínaný prúd (30/110/220 V DC) A 16/0,6/0,4 16/1,1/0,7 16/0,6/0,4 16/1,1/0,7 16/0,6/0,4 16/1.1/0.7
Min. spínaný výkon mW (V/mA) 1.000 (10/10) 1.000 (10/10) 1.000 (10/10) 1.000 (10/10) 1.000 (10/10) 1.000 (10/10)
Štandardný materiál kontaktov AgCdO AgCdO AgCdO AgCdO AgCdO AgCdO
             
Menovité napätie (UN) V AC (50/60 Hz) 6-400 6-400 6-400 6-400 6-400 6-400
V DC 6-220 6-220 6-220 6-220 6-220 6-220
Menovitý príkon AC/DC VA/W 2,2/1,3 3/3 2,2/1,3 3/3 2,2/1,3 3/3
Pracovný rozsah AC (50 Hz) (0,8…1,1)UN (0,85…1,1)UN (0,8…1,1)UN (0,85…1,1)UN (0,8…1,1)UN (0,85…1,1)UN
DC (0,8…1,1)UN (0,85…1,1)UN (0,8…1,1)UN (0,85…1,1)UN (0,8…1,1)UN (0,85…1,1)UN
Prídržné napätie AC/DC 0,8 UN/0,6 UN 0,8 UN/0,6 UN 0,8 UN/0,6 UN 0,8 UN/0,6 UN 0,8 UN/0,6 UN 0,8 UN/0,6 UN
Napätie odpadu AC/DC 0,2 UN/0,1 UN 0,2 UN/0,1 UN> 0,2 UN/0,1 UN 0,2 UN/0,1 UN 0,2 UN/0,1 UN 0,2 UN/0,1 UN
Mechanická životnosť AC/DC počet zopnutí 10 · 106/30 · 106 10 · 106/30 · 106 10 · 106/30 · 106 10 · 106/30 · 106 10 · 106/30 · 106 10 · 106/30 · 106
Elektrická životnosť AC1 počet zopnutí 100 · 103 100 · 103 100 · 103 100 · 103 100 · 103 100 · 103
Doba príťahu / odpadu ms 11/4 15/3 11/4 15/3 11/4 15/3
Napäťová pevnost cievka/kontaktná sada (1,2/50μs) kV 6 6 6 6 6 6
Napäťová pevnosť rozopnutých kontaktov V AC 1500 2500 1500 2500 1500 2500
Teplota okolia °C –40…+70 –40…+50 –40…+70 –40…+50 –40…+70 –40…+50
Releové krytie RT I RT I RT I RT I RT I RT I

MÁTE ZÁUJEM O RELÉ SÉRIA 62?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia