VENTILÁTORY

Priemyselné ventilačné systémy pre elektrické skrine

armod fr
wra

Kryos³ GSV

Ventilátory s filtrami Kryos³ GS na vetranie elektrických skríň sú optimálnym riešením, keď je okolitá teplota nižšia ako teplota vo vnútri skrine, a možno ich inštalovať vďaka ich zníženej hĺbke na rôzne typy panelov.

Prietok vzduchu: od 35 m³/h do 850 m³/h
Napájanie: dostupné v 230Vac a 115Vac, 24Vdc, 400/460Vac. Na požiadanie 12Vdc a 48Vdc

wla

KryosRoof TSF/TSV

Strešné ventilátory KryosRoof sú ideálnym riešením priemyselného vetrania na odsávanie teplého vzduchu zo strechy. Ich kompaktné rozmery umožňujú ich inštaláciu na rôzne typy elektrických panelov, pričom rozmiestnenie a ventilátory zaisťujú vysoký prietok a efektivitu prevádzky.

Prietok vzduchu: 500 m³/h až 1870 m³/h
Napájanie: 230Vac a 115Vac. Na požiadanie 400/460 Vac (CE len)
Teplotný rozsah:
o TSF = -40 … +60 °C
o TSV = -25 … +55 °C

MÁTE ZÁUJEM O VENTILÁTORY COSMOTEC?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia