Istiace prvky a prúdové chrániče, zvodiče prepätia Legrand

Ističe RX3, DX3, TX3

RX3 - 6, 6000A, modulárne ističe do 63 A
TX3 - 6, 6000, modulárne ističe do 63 A
TX3-10, 10000 - 10 kA, modulárne ističe do 63 A
DX3-10 10000 - 16 kA, modulárne ističe do 125 A
DX3- 25 kA, DX3 - 36 kA a DX3 - 50 kA, modulárne ističe do 125 A

emoxbaner

Prúdové chrániče RX3, TX3, DX3

TX3, prúdové chrániče do 100 A
DX3-6 6000 - 10 kA, prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou do 63 A
DX3-10 10000 - 10 kA, prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou do 40 A
DX3 3-pólové prídavné bloky prúdových chráničov pre ističe so šírkou 1 mod./pól
DX3 4-pólové prídavné bloky prúdových chráničov pre ističe so šírkou 1 mod./pól
DX3 2 a 4-pólové prídavné bloky prúdových chráničov pre ističe so šírkou 1,5 mod./pól

emoxbaner

Zvodiče prepätia

jednoduché (typ B, C, D)
kombinované (typ B+C)
ochrana zariadení (počítače, elektronika) voči poškodeniu v dôsledku prepätiabr
signalizácia stavu: či je zvodič v činnosti alebo ho je potrebné vymeniťbr
zložený z 2 častí: základňa a výmenný modul

emoxbaner

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia