Odblankovávače - univerzálne a špeciálne

eta ecom1

AMS univerzálny káblový odblankovávač

určený na odblankovávanie vonkajšieho plášťa všetkých MV a LV káblov
vhodný na prácu pod napätím do 1000V AC a 1500V DC (iba model AMS 1000V - 1713 0)
pozdĺžny a okrúhly rez
určený na odblankovanie oboch koncov a stred káblu
nastaviteľná hĺbka rezu od 0 do 5mm
odblankovanie bez porušenia izolácie
vymeniteľné obojstranné ostrie
ľahké odblankovanie aj pri -10°C
priľnavý uzatvárací mechanizmus (iba AMS)
model AMS 1000V je taktiež určený na veľmi nízke teploty do -40°C
sada obsahuje: plastové puzdro na náradie s priloženým manuálom, mäkké púzdro obsahujúce náradie s manuálom na (AMS 1000V)

eta ecom1

MSU špeciálny odblankovávač káblov

určené na odblankovanie vonkajšieho plášťa všetkých MV a LV káblov
okružné a šprirálovité rezy
umiestnené na kábly za použitia vice systém
ovládaný jednoduchou rotáciou okolo káblu
určený na rez oboch koncov káblu
hĺbka rezu od 0,5 to 5mm
odizoluje bez poskodenia spodného plášťa
vymeniteľné nože
ľahké odblankovanie aj pri -10*C

eta ecom1

AIS odblankovávač káblov

Určený na odblankovávanie vonkajsieho plášťa hrúbky 0,5 do 5mm LV a M káblov s priemerom od 16 do 54mm. Vhodný na prácu pod napätím do 1000V AC a 1500V DC
pozdĺžny a okrúhly rez
určený na odblankovanie oboch koncov a stred káblu
zahnutý nôž na odstránenie odblankovanej vrstvy
100° rotácia náradia umožní odblankovanie 360° po obvode
pozdĺžné podávanie v oboch smeroch za použitia račňovej páky
elektricky izolované vymeniteľné nože
rukoväte vyrobené v zhode s CEI/EN60900 štandardu
hlavica (okrem nožov) je kompletne ochránená izoláciou proti náhodnému kontaktu
model AMS 1000V je taktiež určený na veľmi nízke teploty do -40°C
sada obsahuje: 1AIS - 1719 6 odblankovávač káblov 1719 6, 1 posunovacia páka 1719 4, 10 x 14 farebne rozlíšené podložky, 2 náhradné matice na upevnenie noža 1719 7, 2,5 mm imbusový kľúč 17101, pevné puzdro

eta ecom1

FBS odblankovávač káblov pre vulkanizované polovodivých vrstiev

určený na odstránenie vulkanizovaných polovodivých vrstiev z krížového polyetylenového kábla (XLPE) MV s priemermi od 10 do 52mm
pozícia na kábli ako vice systém
pozdĺžne posuvné aktivačné a deaktivačné zariadenie
odblankovanie môže začať z akejkoľvek pozície na kábli
pozdĺžny posuv v oboch smeroch
tvar noža garantuje odseknutie vrstvy káblu po skončení rezu
postupné hĺbkové nastavenie od 0 do 1.5mm<
vymeniteľný nôž<
veľmi malá rotácia priemeru (max. 200mm)
hĺbka rezu môže byť limitovaná a blokovaná
ochrana noža
nastaviteľné vodítko
ľahké odblankovanie do -10˚C
Sada náradia obsahuje:
FBS - odblankovávač káblov 1722 1
2.5mm imbusový kľúč 1710 0
silikónové mazivo v tube AG1013
2 náhradné matice na upevnenie noža 1719 7
púzdro AB17220

eta ecom1

HLS odblankovávač káblov pre nevulkanizovanú polovodičovú vrstvu

určené na odblankovanie nevulkanizovanú polovodičovú vrstvu MV káblov s priemerom od 16 do 41mm
pozdĺžny, špirálovitý a okrúhly rez
umiestnené na kábli za použitia vice systém
zastavovacia svorka na limitovanie dĺžky odblankovania
postupné hĺbkové nastavenie od 0 do 0.9mm
hĺbka rezu nastaviteľná do 2mm
odizoluje bez poskodenia spodného plášťa
ľahké odblankovanie aj pri -10°C
Sada obsahuje:
HLS - odblankovávač káblu AV6410
zastavovacia svorka AV6411
silikónové mazivo v tube AV1013
pevný kufrík AB6400

eta ecom1

IMS 20 kV odblankovávač káblov izolácie MV káblov

Určený na odstránenie primárnu izoláciu 20kV MV káblov s krížovou sekciou od 25 do 240mm2.
nastaviteľná dĺžka odblankovania od 20 do 100mm za použitia zariadenia umiestneného v rukoväti
označený rozsah na rukoväti určujúci nastavenú dĺžku
rukoväť s bajonetovou spojkou
odizolovávací nádstavec na priečny rez od 25 do 240mm2
smer rezu indikovaný šipkou na nádstavciv vymeniteľný nôž
ľahké odblankovanie aj pri -10°C
ľahké odblankovanie do -10˚C
Sada obsahuje:
rukoväť AV6300 AV6300, odizolovávací nádstavec 25 AV63025, odizolovávací nádstavec 35 AV63035, odizolovávací nádstavec 50 AV63050, odizolovávací nádstavec 70 AV63070, odizolovávací nádstavec 95 AV63095, odizolovávací nádstavec 120 AV63120, odizolovávací nádstavec 150 AV63150, odizolovávací nádstavec 185 AV63185, odizolovávací nádstavec 240 AV63240, pevný kufrík AB6300, Sada Náradia - AV6320, Vybavený ako model AV6310 vrátane nasledujúceho artiklu: AMS - odblankovávač káblu

eta ecom1

IMS II odblankovávač káblov izolácie MV káblov

určený na odstránenie primárnu izoláciu od 6 do 45kV s vonkajším priemerom od 15 do 52mm a do 15mm izolačnej hrúbky
špirálovitý a okrúhly rez
upínací zámok kábla na aktiváciu a deaktiváciu pozdĺžneho posuvu
určený na odstránenie izolácie na oboch koncoch kábla
hĺbka rezu nastaviteľná od 0 do 15mm
nelimitovaná dĺžka odblankovania
vymeniteľné nože
veľmi malý rotačný priemer (max. 220mm)
Sada náradia obsahuje:
IMS II - odblankovávač káblu 1723 1, 2.5mm imbusový kľúč 1710 0, silikónové mazivo v tube AG1013, pevný kufrík

eta ecom1

FSI 150 izolovaný odblankovávač drôtu pre káble od 6 do 150mm2

určený na odblankovanie málo stočeného jednopólového káblu s priečnym rezom od 6 do 150mm2. Určený na prácu pod napätím do 1000V AC a 1500V DC
nastavenie hĺbky rezu zabudované v rukoväti
izolovaná zrkoväť s bajonetovou spojkou
dĺžka odizolovania nastaviteľná od 20 do 80mm
stupnica vyrazená v náradí na zobrazenie nastavenej dĺžky
odizolovávacie nástavce pre priečné rezy od 6 to 150mm2
smer rezu indikovaný na nástavci šipkou
vymeniteľné nože
izolácia v súlade s CEI EN 60900 / Štandardu
ľahke odizolovávanie až do -10°C
Sada náradia:
izolovaná rukoväť 1717 1, 16mm2 odizolovávací nástavec 1717 016, 25mm2 odizolovávací nástavec 1717 025, 35mm2 odizolovávací nástavec 1717 035, 50mm2 odizolovávací nástavec 1717 050, 54.6mm2 odizolovávací nástavec 1717 054, 70mm2 odizolovávací nástavec 1717 070, 3 náhradné nože 1717 9, 2.5mm imbusový kľúč 1710 0, pevný kufrík

MÁTE ZÁUJEM O ODBLANKOVÁVAČE - UNIVERZÁLNE A ŠPECIÁLNE?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku alebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia