Náradie ručné

eta ecom1

Skrutkovače FUTUR II

Skrutkovače pre skrutky s drážkou - FUTUR II, Skrutkovače na skrutky “Phillips” - FUTUR II, Skrutkovače na skrutky „Pozidriv®“ - FUTUR II - katalóg strana 13

Kombinovaný skrutkovač “Phillips” - FUTUR II, Kombinovaný skrutkovač “Pozidriv®” - FUTUR II, Skrutkovač - FUTUR II TORX - katalóg strana 14

Skrutkovač na skrutky s vnútorným šesťhranom - FUTUR II, Guľôčkový skrutkovač na skrutky s vnútorným šesťhranom, Skrutkovač na šesťhranné skrutky - FUTUR II - katalóg 15

eta ecom1

Sada skrutkovačov

Sady skrutkovačov bez púzdra - strana katalógu 17 -18

Sady skrutkovačov s púzdrom - strana katalógu 19

eta ecom1

Skrutkovače FUTUR

Sady - skrutkovačov a jednotlivé skrutkoviče - FUTUR - strana katalógu 22-23

eta ecom1

Izolované kliešte

Inžinierske kliešte 2K, Telefónne kliešte s rovnými čeľusťami 2K, Telefónne kliešte s ohnutými čeľusťami 2K, Ploché kliešte 2K, Kliešte s okrúhlym nosom 2K, Odizolovač drôtov 2K, Strižné kliešte a iné - katalóg strana 25 -26

eta ecom1

Izolované kliešte intercable ISOPLUS

Z nárazuvzdorného plastu s vynikajúce izolačné a mechanické vlastnosti. Môžu byť používa sa aj pri veľmi nízkych teplotách až do -40 °C. Izolované celé aj čeľuste, sú izolované od seba, aby sa predišlo nebezpečenstvu skratu počas ich použitia. Rôzne prevedenia klieští. Katalóg strana - 27-28

eta ecom1

Ostatné ručné náradie

Nožnice, račnovésady, kľuče, kliešte, imbusové kľúče, sady račňové, - katalóg strany 29 - 64

MÁTE ZÁUJEM O NÁRADIE RUČNÉ INTERCABLE?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku alebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia