DME100TX

Prepäťové ochrany pre dátové siete Ethernet

Dátové prepäťové ochrany DME sú určené na ochranu sietí LAN 100BaseT (CAT5). Vyrábajú sa v modulovom vyhotovení s ochranou 2 párov vodičov.

speed punch
bravo-vnutorne-video-jednotky

DME100TX-4RJ

je ochranný modul, určený na ochranu zariadení počítačovej siete 100BaseTX. Poskytuje ochranu 2 párov vodičov. Je vybavený dvomi pripojovacími konektormi RJ45, ktoré sú vo svojej funkcii zameniteľné – každý z nich môže byť vstupný, alebo výstupný. Nechránený výstup siete LAN sa patch káblom pripojí na jeden konektor modulu, druhý konektor sa káblom prepojí so vstupom chráneného zariadenia

casove-a-meracie-rele-seria-6000

DME100TX-4RJ-R

je prepäťová ochrana určená pre montáž na DIN lištu. K potenciálu PE sa pripája prostredníctvom držiaka na DIN lištu, pripojenú k PE.

MÁTE ZÁUJEM O PREPÄŤOVÉ OCHRANY KIWA - DME100TX?

Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku alebo dodatočné informácie.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o., Bulharská 44, 917 01 Trnava, IČO: 34145389 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email zeko@zeko.sk.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník spoločnosti, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány, účtovné subjekty.

Účel spracúvania osobných údajov: evidencie dopytov a cenových ponúk

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely registrácia cenových ponúk, zaevidovanie dopytov, evidencia cenových ponúk v účtovnom programe

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ ZEKO-ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s r.o. prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

KONTAKTUJTE NÁS


zeko@zeko.sk

+421 33 55 12 470

Formulár

Lokalizácia